SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
5
1
3
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Năm, 26/09/2019, 10:25

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng năm 2030 trên địa bàn thành phố

Định hướng phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ trọng tâm, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2025 - 2030 đưa tỷ trọng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản tăng trưởng bình quân từ 5 - 6%/năm. Đồng thời chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các đề án, kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành, lĩnh vực nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc, quyết tâm cao, thống nhất ý chí cho mọi người dân tham gia thực hiện tiếp cận chính sách khuyến khích nông nghiệp của Nhà nước, tạo động lực để ngành nông nghiệp - thủy sản của thành phố phát triển theo hướng sản xuất giá trị hàng hóa, có quy mô cạnh tranh lớn, chất lượng cao và giá trị gia tăng theo hướng bền vững.

Đối với lĩnh vực thủy sản: Tập trung phát triển các đối tượng chủ lực; tăng cường quản lý, giám sát và quy hoạch vùng nuôi sao cho phù hợp với đặc điểm phát triển thủy sản và điều kiện tự nhiên của từng tiểu vùng sinh thái trên địa bàn thành phố. Tổ chức và quy hoạch lại các vùng sản xuất trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt đối với các vùng chủ lực theo hướng tạo mối liên kết chặt chẽ; khuyến khích nuôi công nghiệp, áp dụng quy trình nuôi có chứng nhận (VietGap, GlobabalGap, ASC), áp dụng sản xuất nuôi theo hướng công nghệ cao, từng bước đưa ngành nuôi tôm của thành phố đi theo hướng thâm canh sâu (áp dụng nuôi tôm trong nhà kín...) và thực hiện quy trình nuôi tôm khai báo tại địa bàn có nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh nhằm tạo ra các vùng nuôi có sản lượng hàng hóa lớn, có chất lượng cao và ổn định, đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc.

Đối với lĩnh vực khai thác, đánh bắt thủy hải sản: Cơ cấu lại tàu thuyền đánh bắt ven bờ theo hướng giảm dần số lượng phương tiện có công suất nhỏ; ngăn chặn đà suy giảm nguồn lợi hải sản vùng biển ven bờ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp hành chính và kinh tế để cắt giảm số tàu khai thác ven bờ; xây dựng lộ trình thực hiện và chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề phù hợp...Xây dựng các phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển theo phương châm 04 tại chỗ đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển.

Về phát triển du lịch biển: Thực hiện các chính sách thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, ẩm thực của địa phương. Quan tâm đầu tư phát triển các loại hình du lịch sinh thái kết hợp khai thác các đặc sản của địa phương, các loại hình khai thác thủy sản ven biển, khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, điện gió Bạc Liêu.

Ngoài ra, còn có các giải pháp về lĩnh vực phát triển khoa học, kỹ thuật; lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và dân cư ven biển; phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh.

                                                                                                M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 635 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)