SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
6
4
2
8
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 02/10/2019, 17:10

Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2019-2021

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, ngày 01/10/2019, UBND thành phố đã triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2021.

Một số nội dung cần tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng như: thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; quan điểm, chủ trương của Đảng về phòng chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật, những mô hình, gương tiêu biểu, các sự kiện, vấn đề chính trị-pháp lý-văn hóa- xã hội có nội dung về phòng, chống tham nhũng.

Theo kế hoạch, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ, liên tục từ 2019-2021 một số nhiệm vụ cụ thể như:

Tổ chức kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; giáo viên là những người tình nguyện giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Xây dựng chương trình, chuyên mục, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử địa phương.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. Phát tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật trên địa bàn dân cư và ở cơ quan, đơn vị. 

                                                                                                            Nguyễn Thanh

 


Số lượt người xem: 778 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)