SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
5
6
3
Tài nguyên - môi trường Thứ Sáu, 22/06/2018, 14:35

Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2018

Sáng ngày 22/6/2018, UBND thành phố Bạc Liêu phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2018 cho cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường; cán bộ phụ trách thủy sản Phòng Kinh tế, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ môi trường, trưởng khóm, ấp các phường, xã; hộ gia đình nuôi tôm siêu thâm canh và hộ dân vùng ven biển trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị diễn ra trong thời gian một ngày, các đại biểu sẽ được nghe triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; môi trường và hải đảo như: Luật số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội khóa 13 về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Nghị định 51/2014/NĐ-Cp ngày 21/5/2014 của Chính phủ về Quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi trồng thủy sản; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý chất thải trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh.

Thông qua Hội nghị, nhằm nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm và kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường; cán bộ phụ trách thủy sản Phòng Kinh tế, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ môi trường, trưởng khóm, ấp các phường, xã; hộ gia đình nuôi tôm siêu thâm canh và hộ dân vùng ven biển trên địa bàn thành phố thực hiện tốt công tác  bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói chung và thành phố Bạc Liêu nói riêng.

B.Lộc

 


Số lượt người xem: 660 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)