SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
8
4
0
3
3
Tiêu điểm Thứ Hai, 06/05/2019, 10:35

Thành phố Bạc Liêu: hướng đến mục tiêu trên 100% bí thư chi bộ là trưởng khóm, ấp

Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp là mô hình thực hiện Kế hoạch số 60 của Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thời gian qua, thành phố Bạc Liêu đã thực hiện mô hình này và mang lại nhiều kết quả tích cực.

Thành phố Bạc Liêu có 10 đơn vị hành chính phường, xã , gồm 07 phường, 03 xã với tổng số 67 khóm, ấp. Về đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách tại khóm, ấp theo quyết định số 32 của UBND tỉnh thì 67 khóm, ấp của thành phố Bạc Liêu được bố trí là 595 người. Tất cả 67 khóm, ấp đều có chi bộ trực thuộc 10 Đảng bộ phường, xã với 67 bí thư chi bộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Bạc Liêu đã có 46/67 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp. còn lại 25 đồng chí là bí thư chi bộ nhưng không là trưởng, khóm, ấp. Trong những năm qua, các đảng bộ phường, xã trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng xây dựng đội ngũ cán bộ ở khóm, ấp, từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy khóm, ấp theo quyết định số 32 ngày 14/07/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp Kiêm nhiệm, chế độ hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Việc bố trí kiêm nhiệm không chỉ giúp tinh gọn bộ máy ở cơ sở, tăng cường trách nhiệm cho những người hoạt động không chuyên trách mà còn giúp họ nâng mức thu nhập từ các khoản phụ cấp ở chức danh kiêm nhiệm. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy Bạc Liêu, Những bí thư kiểm trưởng khóm, ấp là những người có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, có uy tín đối với cộng đồng dân cư, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thành ủy Bạc Liêu cho biết mục tiêu của thành phố là phấn đấu đến cuối năm 2019, tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng, khóm ấp phải đạt từ 70% trở lên và đến cuối năm 2020 đạt 100%.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, hiện tại thành phố Bạc Liêu gặp  không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất là có nhiều trưởng ấp không là đảng viên, trong khi đó vẫn còn một số bí thư chi bộ năng lực còn hạn chế, không đủ uy tín ở địa bàn dân cư khi hiệp y đưa ra ứng cử chức danh Trưởng khóm, ấp. Điều này đặt ra cho các đảng ủy phải có từng bước đi cụ thể, linh hoạt, cùng những chính sách hỗ trợ phù hợp.

                                                                                                                                    Hồng Thơ

 


Số lượt người xem: 833 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)