SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
6
0
0
2
Tiêu điểm Thứ Sáu, 17/07/2020, 16:40

HĐND thành phố tổ chức kỳ họp lần thứ Mười Lăm nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 17/7/2020, tại Hội trường UBND thành phố, HĐND thành phố Bạc Liêu khóa XI tổ chức kỳ họp lần thứ Mười Lăm nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố tập trung xem xét và quyết định các nội dung quan trọng sau: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ điều hành dự toán ngân sách 06 tháng cuối năm 2020. Kỳ họp cũng xem xét Cùng các báo cáo quan trọng có liên quan như công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Công tác thực hiện sắp xếp, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; Công tác giải quyết khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.  

Xem xét điều chỉnh dự toán ngân sách, phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; giao quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công cho UBND quyết định; miễn nhiệm thành viên UBND thành phố; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra tại các buổi tiếp xúc cử tri; việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra tại kỳ họp thứ Mười Lăm…..

Ngoài ra, tại kỳ họp đã thống nhất thông qua 10 Nghị quyết gồm: điều chỉnh giảm quyết toán thu, chi trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2018; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2019; điều chỉnh dự toán năm 2020 đã giao cho thành phố Bạc Liêu về ngân sách tỉnh - kinh phí nhà nước đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Bạc Liêu; phê chuẩn phương án sử dụng kết dư ngân sách nhà nước năm 2019;...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trà Văn Bắc – Phó Bí thư (TT) Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố cần quan tâm, lưu ý một số vấn đề trong điều hành như: trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 từ nay đến cuối năm không được chủ quan, lơ là. Chú trọng củng cố và phát triển đa dạng các lọai hình kinh doanh thương mại - dịch vụ, phù hợp với mức thu nhập của nhiều đối tượng, nhiều tầng lớp dân cư. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2020. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế kịp thời, đúng quy định. Cân đối, đảm bảo nguồn lực để thực hiện tốt các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn thành phố. Đẩy nhanh công tác quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố, đặc biệt là quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn đảm bảo đúng quy hoạch xây dựng để làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch theo quy định.....

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, các cơ quan tư pháp và các phòng, ban, ngành chuyên môn thành phố,…trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo năm 2020 thật sự là năm “về đích” trong thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020.

B.Lộc


Số lượt người xem: 283 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)