SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
3
0
3
Tin tức về cải cách Thủ tục hành chính Thứ Tư, 15/11/2017, 15:35

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Ngay từ đầu năm 2017, Thành ủy, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp thuộc thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn.

Trong năm 2017, đã ban hành 06 văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn thành phố và UBND các phường, xã nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất cho công tác rà soát, cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố và cấp phường, xã. Giao cho người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị mình. Công khai nội dung địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính cũng như việc thực hiện tổng rà soát và báo cáo thống kê tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quy định. 

Đặc biệt trong năm 2017, thành phố Bạc Liêu đã thành lập Trung tâm Hành chính công và đưa vào hoạt động đạt hiệu quả; thực hiện công khai đầy đủ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực có liên quan. Theo đó, các hoạt động truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính cũng được các phòng chuyên môn thành phố và phường, xã tăng cường thực hiện bằng nhiều hình thức, qua đó nhằm giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy trình các thủ tục hành chính đã ban hành; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho nhân dân; đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Qua 01 năm thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đến nay tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp thành phố thực hiện là 202 thủ tục, của cấp phường, xã thực hiện là 194 thủ tục. Trong năm 2017, cấp thành phố đã tiếp nhận 5.256 hồ sơ, giải quyết 5.470 hồ sơ, còn lại 56 hồ sơ đang giải quyết; cấp phường, xã tiếp nhận 50.663 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 50.598 hồ sơ, còn lại 65 hồ sơ đang giải quyết. Từ đầu năm đến nay, thành phố chưa nhận được ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân nào về nội dung giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

                                                                                                            M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 693 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)