SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
1
9
4
Tin tức về cải cách Thủ tục hành chính Thứ Sáu, 16/03/2018, 15:20

Triển khai Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Ngày 13/3/2018, UBND thành phố Bạc Liêu ra Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Theo đó, Văn phòng HĐND-UBND thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc giám sát việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính; lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung hoạt động kiểm soát TTHC với việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm soát TTHC; làm phóng sự, phỏng vấn, viết tin, bài, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, câu chuyện, tiểu phẩm đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng về thực tế cách làm hay, điểm sáng trong cải cách, kiểm soát TTHC; xây dựng các cụm pano, áp phích, in tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về ý nghĩa, hiệu quả, lợi ích của hoạt động kiểm soát TTHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, đảm bảo và duy trì đường kết nối giữa Cổng Thông tin điện tử thành phố với Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đăng tải công khai đầy đủ TTHC; công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC….

Thông qua kế hoạch nhằm huy động toàn xã hội tham gia tích cực trong hoạt động cải cách TTHC và từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC. Đồng thời, hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, phát huy vai trò của các cơ quan báo, đài và các cơ quan, đơn vị trong hoạt động truyền thông về kiểm soát TTHC.

 

KN

 


Số lượt người xem: 672 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)