SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
4
2
8
Tin tức về cải cách Thủ tục hành chính Thứ Sáu, 13/04/2018, 08:05

Tăng cường công tác triển khai thực hiện và nâng cao kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn thành phố

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) là bộ chỉ số đo lường và theo dõi hiệu quả công tác, quản trị, điều hành của hệ thống hành chính nhà nước dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân. Việc đánh giá chỉ số PAPI thông qua 6 nội dung: cải thiện sự tham gia của người dân ở cơ sở; công khai, minh bạch; tăng cường trách nhiệm giải trình với người dân; đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công.

Để góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh theo hướng bền vững; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Công văn số 733/UBND-CCHC, ngày 04/4/2018 về việc tăng cường triển khai thực hiện và nâng cao kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn.

Theo đó, chỉ đạo các phòng chuyên môn thành phố, UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về các nội dung chỉ số PAPI và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân để thực hiện đúng các quy định pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống hàng ngày, ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tham gia vào các hoạt động tại địa phương.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, cập nhật, thống kê và niêm yết công khai thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục ở các lĩnh vực xây dựng, đất đai, đăng ký kinh doanh, tư pháp,...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan đến chỉ số PAPI, đặc biệt là việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh, xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong quá trình thực hiện khảo sát, đánh giá các nội dung chỉ số PAPI đảm bảo đạt hiệu quả, thiết thực.

                                                                                                         M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 679 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)