SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
3
9
2
Tin tức về cải cách Thủ tục hành chính Thứ Tư, 18/04/2018, 09:30

Triển khai Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018

Ngày 16/4, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính thành phố Bạc Liêu năm 2018.

Với mục đích, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền về CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2018 đã đề ra.

Yêu cầu đặt ra, công tác tuyên truyền phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, bám sát nội dung Nghị quyết của Chính phủ ban hành các văn bản liên quan đến CCHC của UBND tỉnh, thành phố.

Theo kế hoạch, tập trung tuyên truyền đa dạng, phong phú các nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác CCHC như: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố về công tác CCHC. Nội dung cơ bản các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan về CCHC đến người dân, doanh nghiệp. Bộ Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp thành phố, cấp xã được UBND tỉnh công bố, chuẩn hóa. Nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và các tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính viễn công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và UBND phường, xã; những gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến, mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động CCHC. Đồng thời, cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về CCHC. Hướng dẫn truy cập thông tin về TTHC qua mạng Internet,…

Thông qua các hình thức tuyên truyền như niêm yết công khai các quy trình giải quyết TTHC tại trụ sở làm việc. Thường xuyên, kịp thời cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung hoăc bãi bỏ lên Cổng Thông tin điện tử của thành phố; trên cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh thành phố và các trạm truyền thanh để đưa tin, bài về công tác CCHC. Tuyên truyền trên băng-rôn, khẩu hiệu, tờ rơi…với các khẩu hiệu, thông điệp bằng hình ảnh trực quan, sinh động, dễ đọc, dễ thực hiện…

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả, UBND thành phố giao đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hỗ trợ các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện. Phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Hành chính công thành phố, UBND phường, xã thực hiện tốt thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính theo từng lĩnh vực và hướng dẫn, phối hợp các cơ quan báo, đài trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch; phối hợp các đơn vị có liên quan cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về Cải cách hành chính của chính phủ, tỉnh, thành phố lên Cổng thông tin điện tử của thành phố. Kịp thời báo cáo, đề xuất những khó khăn, vướng mắc để UBND thành phố, xem xét, quyết định.

Kim Ngân

 


Số lượt người xem: 629 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)