SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
8
5
3
Tin tức về cải cách Thủ tục hành chính Thứ Sáu, 21/09/2018, 15:50

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính qúi III năm 2018 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Trong quí III năm 2018, UBND thành phố Bạc liêu đã ban hành 14 văn bản triển khai thực hiện các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, chuẩn hóa, bãi bỏ... và hướng dẫn các phòng chuyên môn thành phố, UBND các phường, xã cập nhật thực hiện như: Quyết định số 891, 991, 1127,.... Các văn bản được ban hành nhằm đảm bảo tính kịp thời việc triển khai thực hiện công tác rà soát, cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố và cấp phường, xã.

Qua công tác rà soát, cập nhật, kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả: tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 238 thủ tục, có 66 thủ tục được chuẩn hóa; tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là 128 thủ tục, có 15 thủ tục được chuẩn hóa.

Kết quả cụ thể về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quý III năm 2018 từ ngày 16/6/2018 đến ngày 15/9/2018 như sau: cấp thành phố có tổng số 1.819 hồ sơ, đã giải quyết 1.796 hồ sơ đạt 98,7%, đang giải quyết 23 hồ sơ đạt 1,3%; cấp phường, xã có tổng số 74.796 hồ sơ, đã giải quyết 74.763 hồ sơ đạt 99,9%, đang giải quyết 33 hồ sơ đạt 0,04%. việc thực hiện gửi, nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị qua dịch vụ bưu chính theo Quyết định 1764/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 đang được triển khai thực hiện.

Về công tác tổ chức, triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên, Thành ủy, UBND thành phố quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính; quán triệt đầy đủ các nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo và hướng dẫn cho các phòng chuyên môn có liên quan và phường, xã để thực hiện. Đồng thời, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo cho các cơ quan tham mưu về cải cách hành chính để kiểm tra việc thực hiện tốt công tác niêm yết công khai thủ tục hành chính, niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bạc Liêu và bộ phận “Một cửa” của phường, xã để người dân có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến về quy định hành chính.

Trong quí IV năm 2018, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung quy định tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp thành phố và UBND các phường, xã thường xuyên rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban chuyên môn cấp thành phố và UBND các phường, xã tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy trình, quy định...

Thúy Duy

 


Số lượt người xem: 659 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)