SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
2
2
1
Tin tức về cải cách Thủ tục hành chính Thứ Ba, 18/12/2018, 17:05

Hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của người dân và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

Trong năm 2018, UBND thành phố đã ban hành 26 văn bản triển khai quyết định  hướng dẫn việc cập nhật và 07 văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn thành phố và UBND các phường, xã nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất cho công tác rà soát, cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố và cấp phường, xã.

Qua 01 năm thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đến nay tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện thực hiện là 230 thủ tục (Trung tâm hành chính công thành phố thực hiện 187 thủ tục);  cấp xã thực hiện là 131 thủ tục. Tất cả các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực được thực hiện công khai và niêm yết tại các phòng chuyên môn thành phố, Trung tâm Hành chính công thành phố và UBND các phường, xã.

Trong năm 2018, thành phố đã tiếp nhận 6.118 hồ sơ, giải quyết 6.048 hồ sơ, còn lại 70 hồ sơ đang giải quyết; cấp xã tiếp nhận 293.998 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 293.921 hồ sơ, còn lại 77 hồ sơ đang giải quyết.

Bên cạnh đó, thực hiện công khai nội dung địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính. Về kết quả xử lý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính, từ đầu năm đến nay, thành phố chưa nhận được ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp phản ánh bằng phiếu về nội dung giải quyết thủ tục hành chính.

                                                                                                            M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 568 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)