SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
8
3
5
Trật Tự Đô Thị Thứ Hai, 06/07/2020, 08:59
Quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng vỉa hè, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (12/11)
Xem chi tiết
Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường Nhà Mát  (09/05)
Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018) tạị đây Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường Nhà Mát
Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 8  (09/05)
Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018) tạị đây Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 8
Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 7  (08/05)
Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018) tạị đây Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 7
Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 5  (08/05)
Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018) tạị đây Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 5
Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 3  (07/05)
Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018) tạị đây Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 3
Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 2  (07/05)
Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018) tại đây Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 2
Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 1  (07/05)
Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018) tại đây Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 1
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)