SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
6
1
7
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Hai, 29/05/2017, 10:25

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Thành phố Bạc Liêu là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, là đầu mối giao lưu trong và ngoài tỉnh, là điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm hoạt động, đặc biệt là các loại tội phạm có tổ chức. Do đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm chỉ đạo và xem công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, liên quan trực tiếp, thường xuyên đến đời sống hàng ngày của nhân dân và toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngay từ khi quán triệt Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư (khóa XI), Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình số 20-CTr/TU ngày 28/12/2012 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an các cấp đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Qua 05 năm triển khai thực hiện, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và nâng cao chất lượng về nội dung và cả hình thức. Trọng tâm là công tác kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 138) luôn được thường xuyên quan tâm. Thời gian qua, thành phố đã chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động của 11 Ban chỉ đạo 138 với trên 200 thành viên, 18 ban bảo vệ an ninh trật tự tại các ấp gồm 99 thành viên, 817 tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân trong cộng đồng dân cư với 1.157 thành viên, 17 tổ tự quản bến xe honda đầu 85 thành viên, 405 tổ tự quản trong nhà cho thuê 405 thành viên và thành lập 07 tổ phòng chống tội phạm với 42 thành viên, hoạt động theo chế độ chuyên trách tại Công an phường.

Bên cạnh đó, công tác tuyền truyền, giáo dục cũng được triển khai đồng bộ và thường xuyên. Đã lắp đặt 65 pano, 186 khẩu hiệu về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng hộ gia đình, khóm, ấp, xã phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự và mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. đã tổ chức tuyên truyền gần 1.000 cuộc với trên 25.000 lượt hộ gia đình tham dự. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy xâm nhập học đường, tác hại game online trong các trường tiểu học, trung học với trên 24.000 lượt học sinh tham dự; tại địa bàn dân cư 2.669 cuộc với 101.662 lượt người tham dự; tiếp nhận 956 lượt đối tượng tệ nạn xã hội để giúp đỡ, giáo dục, có 571 lượt đối tượng hoàn lương, trở thành người tốt, có ích cho xã hội.

Công tác vận động xây dựng gia đình, khóm, ấp, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự đã được triển khai một cách rộng rãi, mạnh mẽ và luôn gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.... Kết quả xét công nhận hàng năm có từ 95 % đến 97 % hộ gia đình; 94% khóm, ấp; trên 90 xã, phường và 98 % đến 100% cơ quan, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự....Ngoài ra, thành phố còn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác về huy động và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác giữ gìn an ninh trật tự; công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.... Từ những kết quả trên, đã khơi dậy sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị, phát huy được tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong từng khóm, ấp, phường, xã, từng cơ quan, doanh nghiệp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của thành phố trong thời gian qua.

                                                                                                                        M. Nương

 


Số lượt người xem: 985 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)