SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
1
1
0
1
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Hai, 10/12/2018, 08:05

Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố

Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 30/11/2018 về triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Kế hoạch đề ra một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường mở rộng dân chủ trong cơ quan nhà nước các cấp; tăng cường công tác dân vận gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thông qua Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động về công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức, việc chức trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp từ thành phố đến phường, xã; đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

                                                                                                                        M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 169 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)