SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
7
5
7
3
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Sáu, 09/08/2019, 13:50

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh


Số lượt người xem: 85 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)