SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
6
0
8
3
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Ba, 21/01/2020, 13:50

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020

Thực hiện công văn ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Bạc liêu về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, ban ngành thành phố và phường xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý, tổ chức lễ hội, tiếp nhận nội dung đăng ký hoặc thông báo tổ chức lễ hội quy mô cấp thành phố và phường xã. Trong đó, tập trung vào các nội dung như tuyên truyền chủ trương, chính sách, các quy định hiện hành về tổ chức lễ hội, tuyên truyền về nguồn gốc, giá trị nội dung và ý nghĩa của lễ hội và di tích. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và bảo vệ di tích, danh thắng. Kiểm tra việc thực hiện về tổ chức lễ hội, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội thực hiện các quy định về tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, đặc biệt là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng để trục lợi;  kích động bạo lực, tuyên truyền mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, lưu hành văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác, tạo những chuyển biến tích cực.

Kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại địa bàn mình quản lý.

                                                                                                              Minh An

 


Số lượt người xem: 462 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)