SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
6
5
8
3
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Hai, 09/03/2020, 11:15

Thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú để phòng, chống dịch Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lượng, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, nhất là việc thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. Ngày 06/03/2020, UBND thành phố ban hành văn bản số 766/UBND-VX về thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các nôi dung như sau:

1. Phòng Y tế thành phố

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phân công cán bộ y tế thực hiện nghiêm nhiệm vụ liên quan đến việc cách ly y tế trên địa bàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020.

- Hướng dẫn người được cách ly thực hiện nghiêm các quy định về cách ly y tế tại nhà, nơi cu trú để phòng, chống dịch Covid-19 như: Việc theo dõi, báo cáo tình hình sức khẻo hàng ngày của người được cách ly, hướng dẫn cách khử trùng nơi ở, cách thu gom và xử lý rác thải,…

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc điều tra, lập danh sách người cần cách ly; thông báo yêu cầu, mục đích, thời gian của việc cách ly cho người được cách ly và gia đình hoặc người quản lý nơi cư trú.

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống lây nhiễm theo quy định của Bộ Y tế khi tiếp xúc với người được cách ly; hướng dẫn và phát tờ rơi khuyến cáo phòng bệnh cho gia đình, người quản lý nơi cư trú.

- Kịp thời báo cáo cho Sở Y tế và UBND thành phố, đồng thời phối hợp chuyển người được cách ly đến bệnh viện nếu người được cách ly có biểu hiện mắc bệnh như sốt, ho, khó thở trong quá trình theo dõi.

- Phải có thái độ ứng xử đúng mực với người được cách ly, tận tình, chia sẽ, động viên và giúp đỡ người được cách ly khi thực hiện nhiệm vụ, tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng của người được cách ly trong suốt quá trình theo dõi.

- Tuyên truyền, hướng dẫn để người được cách ly, thành viên trong gia đình, người làm việc, quản lý nơi cư trú của người được cách ly thực hiện đúng quy định về cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú để phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Công an thành phố

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợ ngành y tế trong việc quản lý, nắm số lượng đối tượng cần cách ly; hỗ trợ áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp không thực hiện việc cách ly theo quy định.

3. UBND các phường, xã

- Chỉ đạo việc theo dõi, rà soát, nắm bắt, phân loại đối tượng cách ly theo quy định.

- Tạo điều kiện động viên, chia sẽ, giúp đỡ gia đình để người được cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly theo quy định.

- Chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế nếu đối tượng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

B.Lộc

 


Số lượt người xem: 405 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)