Triển khai các biện pháp phòng, chống các đợt triều cường xuất hiện vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu: Mở lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc năm 2020 cho người dân địa bàn xã Hiệp Thành THÀNH PHỐ BẠC LIÊU: Một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2020 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng(14/10/1930 - 14/10/2020) Thành phố Bạc Liêu: Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vạn hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Thành ủy Bạc Liêu: Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Phường 2: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận TP. BẠC LIÊU: Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tuyên truyền, thực hiện chỉnh trang, sắp xếp trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch - Kế hoạch
TP. Bạc Liêu: Ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố (08/10/2020)

Ngày 25/9/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu vừa ban hành kế hoạch số 03 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố.

Thành phố Bạc Liêu: Triển khai kế hoạch về việc phát triển năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 (08/10/2020)

Vừa qua, Ban thường vụ Thành ủy Bạc Liêu ban hành kế hoạch về việc phát triển năng lượng thành phố Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

TP. Bạc Liêu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 (28/09/2020)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND, ngày 24 tháng 9 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

TP. Bạc Liêu triển khai Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (21/09/2020)

Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020 (09/09/2020)

Vừa qua, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 108/KH-BCĐ ngày 07/9/2020 về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020.

Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới (08/09/2020)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 03/9/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 (27/08/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 100/KH-BCĐ ngày 24 tháng 8 năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 (26/08/2020)

Ngày 06/9/2019, Uỷ ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (26/08/2020)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 25/8/2020 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

Triển khai kế hoạch kích cầu du lịch nội địa thành phố Bạc Liêu năm 2020 (26/08/2020)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 về kích cầu du lịch nội địa thành phố Bạc Liêu năm 2020.

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu