Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đảng ủy xã Hiệp Thành tăng cường công tác kết nạp Đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025

Phường, xã
Thứ ba, 10/05/2022, 08:01
Màu chữ Cỡ chữ
Đảng ủy xã Hiệp Thành tăng cường công tác kết nạp Đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển đảng viên giai đoạn 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiệp Thành đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2020-2025.

Xác định công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế và phát triển cho các tổ chức cơ sở đảng. Trong nữa nhiệm kỳ qua, công tác phát triển đảng viên luôn được các chi bộ chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Cấp ủy đảng các cấp đã tập trung xây dựng kế hoạch tạo nguồn và đề ra chỉ tiêu công tác phát triển đảng hàng năm phù hợp với tình hình, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; định kỳ hàng quý, xét cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, xét đề nghị kết nạp đảng viên, từng bước đưa công tác kết nạp đảng viên đi vào nền nếp. Chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào, các hoạt động ở cơ quan, đơn vị, từ đó tạo môi trường công tác, học tập, lao động, rèn luyện góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên.

Trong nữa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở thực tế nhìn nhận đánh giá thẳng thắng, sát thực, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hiệp Thành đã đề ra quán triệt sâu sắc, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các chi bộ về tầm quan trọng và nhiệm vụ phát triển đảng viên. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ (2020-2025) phát triển ít nhất 53 đảng viên mới. Chỉ tiêu bình quân mỗi năm kết nạp thêm 09 đến 10 đảng viên. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, trong nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy đảng các cấp cần quan tâm thực hiện các giải pháp đồng bộ, khoa học, tích cực chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát nguồn cảm tình Đảng, lập danh sách theo dõi, bồi dưỡng, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của các tổ chức, đoàn thể quần chúng như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... phát động phong trào hành động thiết thực, thu hút đoàn viên, hội viên vào các hoạt động thực tiễn. Đồng thời tích cực đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai thực hiện tốt việc phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy về dự sinh hoạt chi bộ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộgắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Tỉnh ủy (khóa XV) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 94-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng… góp phần nâng cao chất lượng đảng viên tại đơn vị.

Trong công tác tạo nguồn, cấp ủy, các chi bộ đã làm chặt chẽ từ khâu đánh giá, lựa chọn những quần chúng ưu tú, cử đi học lớp cảm tình Đảng đến phân công đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ các đối tượng cảm tình Đảng giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Do vậy trong thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm, thực hiện nghiêm túc việc xét kết nạp đảng viên, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình theo đúng quy định Điều lệ Đảng, phát huy dân chủ, bảo đảm chất lượng đảng viên theo yêu cầu cụ thể về tư tưởng chính trị, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và bằng nhiều cách làm cụ thể, trong nữa nhiệm kỳ đảng ủy xã Hiệp Thành đã đưa 38 quần chúng tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, 14 đảng viên tham gia lớp đảng viên mới, làm thủ tục kết nạp cho 20 quần chúng ưu tú vào Đảng. Riêng quí I năm 2022 đã đưa 13 quần chúng tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, 6 đảng viên tham gia lớp đảng viên mới, làm thủ tục kết nạp cho 3 quần chúng ưu tú vào Đảng. Sau khi được kết nạp vào Đảng, đa số đảng viên phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác. Những kết quả quan trọng trong công tác phát triển đảng viên đã góp phần bổ sung vào đội ngũ của đảng một lực lượng đảng viên trẻ, có sức khoẻ, tri thức, phẩm chất, đạo đức và tư cách tốt. Tạo tác động tích cực tới các mặt công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới.

Kim Hoàng

Số lượt xem: 572

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu