Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp khắc phục hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Tin tức|Nông thôn mới
Thứ hai, 26/10/2020, 09:36
Màu chữ Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp khắc phục hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Chiều ngày 23/10/2020, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp do đồng chí Lê Kim Thúy, Phó Bí thư Thànnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, cùng tham dự có đồng chí Lê Hoàng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, phòng, ban liên quan thành phố và Chủ tịch 03 xã: Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông cùng tham dự.

Tại buổi họp, đồng chí Lê Trường Hận, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố báo cáo kết quả; Sau khi nhận được văn bản góp ý củaVăn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Phòng Kinh tế thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành công văn số 3938/UBND-TH ngày 19 tháng 10 năm 2020 về việc phối hợp hoàn thiện hồ sơ và khắc phục tồn tại, hạn chế đề nghị xét, công nhận thành phố Bạc liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nội dung công văn đề nghị các cơ quan có liên quan thực hiện nội dung như sau:  

Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Nông dân thành phố, Đài Truyền thanh thành phố: Ban hành văn bản đánh giá, góp ý công nhận Thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Văn bản cần đảm bảo đủ các nội dung: Đánh giá, làm rõ vai trò và kết quả tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của đơn vị mình ở cấp thành phố và các xã; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố, nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; Khẳng định rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý đề nghị xét, công nhận thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn năm 2019.

Đài Truyền thanh thành phố cần xác nhận thêm việc công bố lấy ý kiến nhân dân về đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới (thời lượng, thời điểm). Lưu ý: Thời gian ban hành văn bản của Liên đoàn Lao động thành phố và Đài Truyền thanh thành phố trước ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Riêng văn bản của Hội Nông dân thành phố, ở cuối nội dung văn bản cần ghi thêm nội dung “Báo cáo này thay thế Công văn số ..../HNDTP ngày ..../.../2019 của Hội Nông dân thành phố về việc......”, cho phù hợp trình tự thời gian theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thành đoàn Bạc Liêu): Đề nghị rà soát lại báo cáo, đảm bảo đủ các nội dung: Đánh giá, làm rõ vai trò và kết quả tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của từng tổ chức ở cấp thành phố và các xã; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố, nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; Khẳng định rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý đề nghị xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn năm 2019.

Chi cục Thống kê thành phố: Đề nghị cung cấp một số thông tin: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố; trong đó, cần bổ sung thêm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của 03 xã nông thôn mới; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2019 của thành phố;  Bổ sung thông tin khu vực nông thôn mới trên địa bàn thành phố (diện tích, dân số, dân tộc. cơ cấu kinh tế,...); Thuận lợi, khó khăn của thành phố khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới (bình quân tiêu chí/xã; thua nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn,...),  để thấy rõ sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành thực hiện xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Cung cấp thêm một số nội dung: Số liệu các nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới của thành phố (số tiền, tỷ trọng) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016, trong đó bổ sung, làm rõ ngân sách nhà nước các cấp; các hình thức huy động từ người dân và cộng đồng (đóng góp công sức, tiền mặt, hiến đất...) để đảm bảo không huy động quá sức dân.

Phòng Kinh tế thành phố:  Tổng hợp, chỉnh sửa các văn bản còn thiếu sót, chỉnh sửa tên “Trích biên bản” thành “Biên bản” để đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Sắp xếp các văn bản đúng trình tự thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (văn bản của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và của các xã, phường cần phải hoàn thành trước báo cáo của thành phố về tổng hợp ý kiến).

Ủy ban nhân dân các xã: Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông:  Rà soát lại báo cáo, đảm bảo đủ nội dung: Cần đánh giá, nêu bật được kết quả xây dựng nông thôn mới gắn với thực tiễn ở các xã và nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (nếu có chỉnh sửa thì bổ sung vào cuối văn bản nội dung: “Báo cáo này thay thế Báo cáo số ..... ngày ..../.../2019 của ...... về việc......”), cho phù hợp trình tự thời gian theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.         

Sau khi nghe thông qua văn bản góp ý củaVăn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, các đồng chí tham dự cuộc họp thống nhất không ý kiến gì thêm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Kim Thúy kết luận:

Đề nghị các đơn vị có nội dung liên quan đến công văn số 3938/UBND-TH ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các đồng chí khẩn chương hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng Kinh tế thành phố trước ngày 27 tháng 10 năm 2020.

Đối với các đơn vị không có nội dung liên quan trong công văn nêu trên của Ủy ban hân dân thành phố Bạc Liêu, đề nghị các đồng chí phối hợp thực hiện tốt khi phòng Kinh tế thành phố có nội dung liên quan yêu cầu cần cung cấp số liệu.

Phòng Kinh tế thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp hoàn thiện hồ sơ gửi về Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất vào ngày 28 tháng 10 năm 2020. Lưu ý trước khi hoàn thiện hồ sơ cần kiểm tra lại và bổ sung các hình ảnh để chứng minh kết quả đạt được lúc chưa thực hiện và kết quả hiện nay, để so sánh, chứng minh. Đặc biệt quan tâm việc khắc phục Đoàn góp ý, hiện nay còn một số điểm công cộng còn rác thải nhựa, có hình ảnh minh họa chứng minh đã khắc phục. 

                                                                                                                        Thảo Vy

Số lượt xem: 477

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu