Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học Phường 5 tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI (nhiệm kì 2023-2028) Trao 80 suất quà cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Đoàn cơ sở phường 1 phát triển mô hình Khởi nghiệp phát triển kinh tế thanh niên Thành phố Bạc Liêu thành lập hai Câu lạc bộ Thắp hương Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và Đài tưởng niệm sự kiện Mậu Thân Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo) Thành phố Bạc Liêu phối hợp tuyên truyền pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Thành đoàn Bạc Liêu đến thăm và tặng quà thân nhân gia đình chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại biên giới hải đảo Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức ra quân Ngày cao điểm chung tay xây dựng Nông thôn mới năm 2023
Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ủy ban thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo thực hiện công tác về phát triển năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ hai, 26/10/2020, 09:40
Màu chữ Cỡ chữ
Ủy ban thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo thực hiện công tác về phát triển năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố là tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển năng lượng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho phát triển kinh tế và đời sống xã hội; ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đảm bảo phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thông qua việc nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng điện trên địa bàn, phấn đấu đến cuối năm 2030 tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn thành phố đạt 99,99%; xây dựng hệ thống lưới điện có khả năng kết nối các huyện lân cận; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng.

Phát triển năng lượng thành phố Bạc Liêu phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xu thế hội nhập quốc tế; khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích đầu tư và sử dụng các công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, hiện đại, thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy năng suất lao động và đổi mới mô hình tăng trưởng; góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; ngành năng lượng phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; hệ thống hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại, khả năng kết nối khu vực được nâng cao.

Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của ngành điện, của tỉnh hằng năm để tích cực tổ chức triển khai thực hiện các dự án, công trình lưới điện phân phối nhất là ở khu vực vùng lõm, vùng ven đê quốc phòng, nhằm nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn thành phố, đối với những nơi không có điều kiện đầu tư lưới điện quốc gia thì bổ sung vào dự án đầu tư điện mặt trời mái nhà để đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt; đối với khu vực đô thị cần tiếp tục duy tu, nâng cấp hệ thống lưới điện để đảm bảo mỹ quan, an toàn và nâng cao tính văn minh, hiện đại trong phát triển đô thị của thành phố.

Để thực hiện đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Căn cứ Kế hoạch này, các Cơ quan, Ban, Ngành thành phố và Ủy ban nhân dân phường, xã xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố; mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu trong việc triển khai Kế hoạch này.

Phòng Kinh tế chủ động rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố lập danh mục các công trình điện bức xúc cần thực hiện hằng năm để kịp thời tranh thủ các nguồn vốn của tỉnh và trung ương để đầu tư phát triển năng lượng thành phố; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế các dự án điện động lực trên địa bàn thành phố, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện các công trình về phát triển năng lượng, các kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo khả năng và cân đối đảm bảo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình điện theo thẩm quyền.

 Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo thẩm quyền; kịp thời tham mưu giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền cho các công trình liên quan đến việc chuyển đổi đất rừng, đất nông nghiệp và công tác bồi thường, tái định cư cho các dự án năng lượng trên địa bàn thành phố.

Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh thực hiện tốt chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, tái tạo, tiết kiệm trong chiếu sáng công cộng; tổ chức cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp,…

Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố phối hợp với Đài truyền thanh thành phố và Cổng thông tin điện tử thành phố tăng cường các hoạt động tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên về Kế hoạch 02-KH/TU ngày 25/9/2020 của Thành ủy Bạc Liêu đến quần chúng nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn.

 Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Đồn Biên phòng Nhà Mát, cùng các đơn vị có liên quan  tổ chức tuần tra, bảo vệ an toàn các dự án, công trình năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an ninh trật tự cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn thành phố theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Ủy ban nhân dân các phường, xã rà soát các quy hoạch liên quan trên địa bàn để tránh chồng lấn ảnh hưởng đến việc bố trí quỹ đất cho các dự án năng lượng, đảm bảo thực hiện theo quy hoạch được duyệt; chủ động tích cực phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố kịp thời lập phương án, thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án năng lượng trên địa bàn.

Điện lực thành phố phối hợp với cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng và đẩy mạnh đầu tư hệ thống lưới điện phân phối bảo đảm cung cấp điện an toàn và công suất phù hợp cho sinh hoạt và sản xuất; thực hiện tốt công tác thỏa thuận trong đầu tư lắp điện mặt trời mái nhà, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tiếp tục cải thiện chỉ sổ tiếp cận điện năng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng; quan tâm đầu tư xóa câu phụ...góp phần củng cố, nâng cao chỉ tiêu số 4 (điện nông thôn), thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu.

                                                                                               

                                                                                                                        Thảo Vy

Số lượt xem: 252

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu