Triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức lễ bàn giao công trình Măng non “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” Thành phố Bạc Liêu ban hành Chương trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2021 Hội LHPN thành phố Bạc Liêu tổ chức giải ngân nguồn vốn từ Dự án Giz cho hội viên phụ nữ Phường Nhà Mát Kế hoạch Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch Tả lợn Châu phi năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Báo cáo sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 Đóng góp dự thảo Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng động, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” Đơn vị bầu cử số 3 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bạc Liêu, Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ở phường Nhà Mát
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ ba, 04/05/2021, 11:02
Màu chữ Cỡ chữ
Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, UBND thành phố ban hành kế hoạch số 91/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố.

Qua đó, kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể như:

Giai đoạn 2021-2025: Hàng năm, có 85% người tâm thần, 85% trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; 100% trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội; 85% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục; 85% trở lên người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí còn nhận thức được có nhu cầu được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội; có ít nhất 120 hộ gia đình có người rối nhiễu tâm trí được quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ; 100% người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nu cầu; Hàng năm, có ít nhất 85% người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và 100% người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên tại trung tam y tế và Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố; có ít nhất 70% số người trầm cảm, trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí khác có nguy cơ cao bị tâm thần và người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng; ít nhất 35% gia đình có người tâm thần, 35% gia đình có trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tư vấn, tập huấn về nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; Ít nhất 80% cán bộ, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Giai đoạn 2021-2025: Hàng năm, có 95% người tâm thần, 85% trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; 100% trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội; 90% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục; 90% trở lên người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí còn nhận thức được có nhu cầu được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội; 100% người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nu cầu; Hàng năm, có ít nhất 90% người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và 100% người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở trợ giúp xã hội; ít nhất 80% số người trầm cảm, trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng; ít nhất 65% gia đình có người tâm thần, 65% gia đình có trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tư vấn, tập huấn về nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Ít nhất 90% cán bộ, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng 1 mô hình cơ sở phục hồi chức năng cho trẻ em bị tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu nêu trên, kế hoạch đề ra các nội dung và các giải pháp như: Trợ giúp y tế; trợ giúp giáo dục; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; trợ giúp hướng nghiệp, lao động trị liệu, hỗ trợ sinh kế và văn hóa, thể thao; nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên.

Chủ tịch UBND thành phố giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các phường, xã triển khai thực hiện kế hoạch; hướng dẫn việc chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng tại các cơ sở và Trung tâm bảo trợ xã hội; tạo việc làm và phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá và thu thập thông tin về người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

Định kỳ 6 tháng (vào ngày 31/5), cuối năm (vào ngày 31/11) các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Anh Bằng

 

​​​​​​​

Số lượt xem: 40

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu