TP. Bạc Liêu có 06 tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch Ông Trương Minh Dũng - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khóm 7, Phường 3, TP. Bạc Liêu là gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Quảng trường Hùng Vương – một trong những điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long Phường 2 tổ chức họp dân tuyên truyên 10 quy định thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Phát triển cây Thanh Nhãn Bạc Liêu, gắn với phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025” Hội liên hiệp Phụ nữ Phường 2 ra mắt mô hình “Phụ nữ đi chợ cùng giỏ nhựa” và “Phân loại rác thải tại nhà” Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân phường 2 tổ chức lễ phát động trồng hoa Hoàng Yến và hoa Giấy tuyến Giồng Me, khóm 5 - khóm 6 Đảng ủy phường 7 Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chùa Prochumsakor Chỉ đạo cấp Căn cước công dân và định danh điện tử cho cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển cây Thanh Nhãn Bạc Liêu, gắn với phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025”
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ban Tổ chức Thành ủy Bạc Liêu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ tư, 04/05/2022, 10:03
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Tổ chức Thành ủy Bạc Liêu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 30/3/2007; Quy định số 05 của BTV Tỉnh ủy; Kế hoạch số 54, ngày 04/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” và Quy định số 1878, ngày 18/4/2019 của Thành uỷ “về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm tham dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên các cấp ". Có thể đánh giá khái quát từ sau khi triển khai đến nay hầu hết các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò của tổ chức đảng và chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong hình hình mới. Từ đó, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu tổ chức cơ sở đảng đã có sự quan tâm tăng cường lãnh đạo. Chi ủy các chi bộ có xây dựng nội dung, chương trình họp chi bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nhìn chung, các chi bộ đều duy trì nền nếp sinh hoạt đều đặn, tuân thủ theo quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ thành ủy. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ; gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc về nội dung, cách thức sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu các mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Qua đó, giúp buổi sinh hoạt chi bộ thêm sinh động, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đảng viên; khắc phục được tình trạng sinh hoạt dập khuôn, máy móc. Một số cấp ủy đã quan tâm phân công cấp ủy viên, có đơn vị đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp dự sinh hoạt bộ; thực hiện tốt việc họp chi ủy để thống nhất nội dung trước khi sinh hoạt chi bộ; đồng chí Bí thư chi bộ chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, công tác điều hành đảm bảo đạt yêu cầu; đảng viên dự sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm. Việc ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ cũng dần đi vào nền nếp, tạo kiện thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên. Cuối buổi sinh hoạt các chi bộ đều có đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo khung tiêu chí căn cứ vào 5 nhóm tiêu chí theo Quy định số 1878-QĐ/TU của Thành uỷ như: Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ; Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ; Tổ chức sinh hoạt chi bộ; thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; kết quả thực hiện kết luận, hoặc nghị quyết của chi bộ và tự chấm điểm theo tháng điểm khung tiêu chí. Nhìn chung, các chi bộ thực hiện khá đầy đủ các nội dung nêu trên theo quy định của Thành ủy. Qua khảo sát, tổng hợp vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như:

- Một số chi bộ khi tổ chức sinh hoạt chi bộ việc chuẩn bị chương trình sinh hoạt và các văn bản liên quan nội dung còn sơ sài. Nội dung sinh hoạt một số chi bộ còn theo lối cũ, nặng phổ biến quán triệt, ít trao đổi, bàn bạc; có nơi còn nặng thảo luận công tác chuyên môn so với công tác tư tưởng.

- Chưa tổ chức kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chưa thực hiện việc xoay vòng từ 1 đến 2 đảng viên tự phê bình và phê bình trước chi bộ. Nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa thật phong phú.

- Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chưa thường xuyên theo dõi, uốn nắn những hạn chế của các chi bộ trực thuộc. Một số chi bộ chưa quan tâm nhiều đến công tác đảng, còn nặng về chuyên môn. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của chi bộ còn nhiều thiếu thốn; một số đồng chí Bí thư chi bộ do lớn tuổi nên còn hạn chế trong việc chuẩn bị tài liệu sinh hoạt.

Với vai trò là cơ quan tham mưu của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, trong nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong thời gian tới Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc hơn, nề nếp hơn chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt phải cụ thể sát với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ, tình hình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng đối với cấp dưới. Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ với cơ sở, chủ động dự sinh hoạt đảng với các cấp ủy, chi bộ hoạt động công tác đảng còn hạn chế. Đồng chí Tổ Trưởng các Tổ công tác tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc dự sinh hoạt chi bộ; đồng thời, phân công thành viên đi dự họp, tổng hợp báo cáo Thường trực Thành uỷ đúng quy định. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy cần quan tâm sớm khắc phục những hạn chế đã nêu trên và tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 1878-QĐ/TU, ngày 18/4/2019 của Thành uỷ.

3. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 02/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy “về phát triển đảng viên giai đoạn 2020 – 2025” nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên; coi công tác kết nạp đảng viên là một trong những tiêu chuẩn xem xét tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tại thành phố. Tập trung thành lập tổ chức đảng khi đã phát triển đủ số lượng đảng viên, bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng./.

CT

Số lượt xem: 85

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu