Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ban Tuyên giáo Thành ủy Bạc Liêu: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Album|Tiêu điểm
Thứ bảy, 30/01/2021, 09:26
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bạc Liêu: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 29/01/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Lâm Hồ Sỹ- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, đ/c Trà Văn Bắc - Phó Bí thư (TT)Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, Ban Tuyên giáo Đảng ủy 10 phường, xã trên địa bàn thành phố. Đồng chí Trương Ngọc Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố chủ trì Hội nghị.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham mưu kịp thời cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác học tập, quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đảm bảo tính chủ động, hiệu quả. Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh: Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 01/12/2020, về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ và đảng viên được 02 lớp với tổng số 969 người tham dự. Phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên được 06 lớp với tổng số 1.240 người dự. Bên cạnh đó, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị kết hợp với Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Thành ủy cùng các đơn vị có liên quan mở 20 lớp bồi dưỡng có 1.470 học viên tham dự.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện. Hoạt động báo cáo viên chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên thông qua việc đổi mới nội dung và phương pháp truyền đạt. Công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp được quan tâm thực hiện. Công tác tham mưu, chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng được đặc biệt quan tâm. Công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối khoa giáo, với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trên các lĩnh vực như giáo dục, y tế, lao động - việc làm, an sinh xã hội, tài nguyên môi trường... từ đó giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, với nhiệm vụ là cơ quan giúp việc Ban Thường vụ cấp ủy trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hàng năm Ban Tuyên giáo Thành ủy đã kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần quan trọng làm cho Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trở thành một trong những nội dung lãnh đạo thường xuyên, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền các cấp và ngày càng đi vào thực chất hơn; một số vấn đề nổi cộm, hạn chế, tồn tại ở địa phương, cơ quan, đơn vị đã được tập trung chỉ đạo giải quyết và xử lý khá hiệu quả…Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy khen tặng cho 10 tập thể và 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị cũng đã được nghe một số ý kiến của lãnh đạo Ban Tuyên giáo các địa phương, các phòng, ban, ngành thành phố về một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong năm vừa qua, trên cơ sở đó, Hội nghị có sự nhìn nhận, đánh giá nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, để qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ hơn nữa trong năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trà Văn Bắc - phó Bí thư (TT) Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo thành phố trong năm 2020. Đồng thời, đ/c đề nghị trong thời gian tới, công tác tuyên giáo thành phố phải đi sâu, đi sát, gần gũi cơ sở hơn nữa; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân để tham mưu và định hướng tốt dư luận; triển khai tuyên truyền có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và nhất là tuyên truyền về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường củng cố hệ thống cán bộ làm công tác tuyên giáo tại cơ sở; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

      Nguyễn Thanh

Số lượt xem: 524

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu