Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chấn chỉnh tình hình sử dụng, đăng tải thông tin, bình luận thông tin trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ bảy, 24/07/2021, 21:35
Màu chữ Cỡ chữ
Chấn chỉnh tình hình sử dụng, đăng tải thông tin, bình luận thông tin trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Trong thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân, trong đó có không ít cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Nhà nước sử dụng các trang mạng như: Facebook, Zalo, YouTube, Twitter, Instagram...(gọi chung là mạng xã hội) khá phổ biến; trong đó có một số cá nhân đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung không đúng sự thật, trái với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội; hoặc chia sẻ những vấn đề nhạy cảm về chính trị - xã hội; có trường hợp đăng nhằm xúc phạm đến uy tín, danh dự của cá nhân hay tổ chức; đặc biệt là đăng tải những tài liệu, văn bản của Đảng, Nhà nước có đóng dấu mức độ mật lên mạng Internet... vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; vi phạm quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây dư luận không tốt.

Để chấn chỉnh tình trạng này trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu đề nghị thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn cấp thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 07 phường, 03 xã:

- Tăng cường triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, thực hiện nghiêm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng  7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Khi cần trao đổi thông tin có liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị (gửi, nhận văn bản, tài liệu…) phải dùng hệ thống phần mềm, hệ thống email của cơ quan nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai sử dụng trên địa bàn thành phố (mail.baclieu.gov.vn).

- Tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân, các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng, phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu) để phối hợp xử lý theo quy định.

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu phối hợp với Đài Truyền thanh thành phố Bạc Liêu, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Bạc Liêu tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đến các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân để biết và thực hiện; kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trái quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố  đề nghị thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn cấp thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 07 phường, 03 xã triển khai thực hiện công văn này.

                                                                                                               Thảo Vy

Số lượt xem: 257

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu