Triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức lễ bàn giao công trình Măng non “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” Thành phố Bạc Liêu ban hành Chương trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2021 Hội LHPN thành phố Bạc Liêu tổ chức giải ngân nguồn vốn từ Dự án Giz cho hội viên phụ nữ Phường Nhà Mát Kế hoạch Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch Tả lợn Châu phi năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Báo cáo sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 Đóng góp dự thảo Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng động, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” Đơn vị bầu cử số 3 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bạc Liêu, Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ở phường Nhà Mát
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ sáu, 09/04/2021, 08:24
Màu chữ Cỡ chữ
Chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Để thực hiện tốt công tác giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 cũng như tiến độ chuẩn bị và thực hiện các dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu đề nghị đơn vị cần tích cực, chủ động, có kế hoạch, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với các công trình, dự án được phân bổ từ các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ (nguồn vốn: Hỗ trợ mục tiêu, trái phiếu Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia; vốn nước ngoài (ODA),...), đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (Phòng Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu, Phòng Kinh tế thành phố Bạc Liêu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bạc Liêu, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bạc Liêu, Ban Quản lý dự án thành phố Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân các phường, xã) cần có giải pháp quyết liệt và tập trung ưu tiên giải ngân các nguồn vốn này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các công trình, dự án đã và đang thực hiện sử dụng nguồn vốn ngân sách của tỉnh và của thành phố, đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải ngân theo quy định. Đồng thời đối với các dự án đã được cấp thẩm quyền giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành các thủ tục lập đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật đầu tư công.

Đề nghị các chủ đầu tư, nhất là Ban Quản lý dự án thành phố Bạc Liêu cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo bộ phận chuyên môn, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án đã được phân bổ vốn có giá trị lớn (như Dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án đô thị Bạc Liêu,...) và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn về xây dựng để kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến quá trình thực hiện dự án.

Đối với Ủy ban nhân dân các phường, xã ngoài việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân các nguồn vốn do thành phố quyết định đầu tư, cần tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án do Ủy ban nhân dân các phường, xã quyết định đầu tư, quản lý chi trên địa bàn.

Đối với hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án: Đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh và đạt chỉ tiêu, kế hoạch về đấu thầu qua mạng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành, đặc biệt tổ chức thực hiện theo đúng Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả và các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Về thực hiện chế độ báo cáo, giám sát đánh giá đầu tư các dự án:

- Những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện dự án thuộc thẩm quyền giải quyết, xử lý của các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư theo quy định của pháp luật với các Nhà thầu, đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư căn cứ các quy định hiện hành để xử lý theo quy định, không được đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý làm mất thời gian, chậm tiến độ thực hiện dự án,... Trong quá trình tổ chức thực hiện các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, quy định về trình tự thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư để các cơ quan liên quan, cấp thẩm quyền kịp thời xử lý theo quy định. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo giám trực tuyến theo Thông tư số 13/2016/TT-BKH ngày 29/9/2016 của Bộ Kê hoạch và Đầu tư, quy định chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Mọi sự chậm trễ trong quá trình thực hiện các dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 như nội dung các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư đã có văn bản cam kết về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bạc Liêu tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu xem xét, xử lý theo quy định.

                                                                                                                                    Thảo Vy           

​​​​​​​

Số lượt xem: 71

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu