Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp Hội đồng Tư vấn thành phố Bạc Liệu giải quyết khiếu nại của công dân Thành ủy Bạc Liêu: tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 Đóng góp dự thảo Chương trình hành động quốc gia vid trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 TP. Bạc Liêu: Hoàn thành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố Bạc Liêu và các phường, xã Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp nghe đơn vị tư vấn thông qua phương án thay đỗi trồng cây xanh dải phân cách tuyến đường Cao Văn Lầu Thành phố Bạc Liêu: Thăm hỏi, động viên gia đình có con bị đuối nước TP. Bạc Liêu: Họp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Bạc Liêu xét duyệt tuyển chọn gọi thanh niên lên đường nhập ngũ lần 2 năm 2021
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố triển khai Kế hoạch xét duyệt tuyển chọn lần 2 năm 2021

Album|Quốc phòng - An Ninh
Thứ ba, 12/01/2021, 11:08
Màu chữ Cỡ chữ
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố triển khai Kế hoạch xét duyệt tuyển chọn lần 2 năm 2021

Ngày 06/01/2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐ về xét duyệt tuyển chọn lần 2 năm 2021.

Với mục đích nhằm tạo môi trường công khai, dân chủ rộng rãi trong cán bộ và nhân dân địa phương. Làm cơ sở cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường, xã và thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác tuyển chọn, gọi công dân có điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021 đạt chất lượng, hiệu quả và mang tính đồng thuận cao, đúng Luật quy định.

Về nội dung, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; thực lực nguồn danh sách công dân trúng sức khỏe nghĩa vụ quân sự và kết quả bình nghị lần 2 công khai trước dân. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tiến hành xét duyệt, tuyển chọn công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ, gọi thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Đề nghị cấp thành phố ra quyết định gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đồng thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại, thắc mắc của công dân (nếu có).

Về tổ chức và phương pháp thực hiện, Đối với phường, xã lập danh sách các loại đúng biểu mẫu, ghi chú đúng từng cột mục, nội dung miễn, hoãn; có đủ dấu và chữ ký chịu trách nhiệm của cơ quan chức năng, photo đủ cho thành viên tham gia họp xét. Căn cứ kết quả bình nghị lần 2 Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường, xã lập danh sách công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 đến loại 3 thông qua Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tiến hành xét duyệt, tuyển chọn công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Hoàn chỉnh thủ tục, biên bản và danh sách sau khi xét duyệt tuyển chọn lần 2, rà soát đối chiếu với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị cho xét duyệt cấp thành phố.

Đối với cấp thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố căn cứ vào kết quả bình nghị lần 2 và kết quả xét duyệt tuyển chọn lần 2 của cấp phường, xã tiến hành rà soát đối chiếu nguồn; tổng hợp số lượng nguồn xét duyệt và báo cáo sơ bộ kết quả xét duyệt tuyển chọn lần 2 ở cấp phường, xã cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố trước khi xét duyệt. Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường, xã báo cáo kết quả xét duyệt tuyển chọn lần 2, danh sách công dân đề nghị gọi nhập ngũ, gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đóng góp ý kiến, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự kết luận và biểu quyết thông qua từng danh sách công dân đề nghị nhập ngũ, gọi thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và trình Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định ban hành Danh sách đề nghị gọi nhập ngũ, gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và tạm hoãn do thừa nguồn.

Thơi gian thực hiện vào ngày 11/01/2021.

B.Lộc

Số lượt xem: 18

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu