Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiêu điểm
Thứ năm, 30/12/2021, 15:47
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 24/12/2021 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Theo đó, sáng ngày 28/12/2021, Thành ủy Bạc liêu đã tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 02 điểm cầu cấp thành phố và 10 điểm cầu phường, xã. Có 333 đại biểu là cán bộ chủ chốt thành phố và phường, xã tham gia học tập, quán triệt nghị quyết lần này theo hình thức kết nối trực tuyến cùng với Tỉnh ủy.

Các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được triền khai tại Hội nghị lần này là Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 11/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “Về đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trịu- xã hội trên địa bàn tỉnh”; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “Về phát triển vùng phía Bắc quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “Về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Sau Hội nghị trực tuyến cùng với Tỉnh ủy, Ban thường vụ Thành ủy sẽ tổ chức thêm 02 lớp dành cho cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ ban, ngành, đoàn thể thành phố. Các Đảng ủy phường, xã chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập của địa phương mình. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) cho các đoàn viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp.

Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ra sức phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo tinh thần đổi mới, hiệu quả, thiết thực; đồng thời, cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung trọng tâm, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến từng ngành, địa phương, đơn vị và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản của các nghị quyết đến các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, để tạo sự đồng thuận cao và tích cực tham gia thực hiện.

                                                                                                                        Phương Thanh

Số lượt xem: 180

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu