Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ tư, 27/03/2019, 14:32
Màu chữ Cỡ chữ
Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019

Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm; nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động góp phần giảm nghèo bền vững, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là về trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương.

Năm 2019, thành phố phấn đấu đưa 80 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trong đó, ưu tiên các đối tượng lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng, bộ đội xuất ngũ,… đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hp đồng.

Các giải pháp để thực hiện Kế hoạch là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện tạo nguồn lao động để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tiếp tục thu thập thông tin thị trường lao động phục vụ công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.Thực hiện chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi lừa đảo, tiêu cực để bảo vệ quyền lợi người lao động; hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ không hoàn lại đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đúng theo quy định.

T Kim Lượng

 

 

Số lượt xem: 95

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu