Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2022 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ năm, 30/06/2022, 15:23
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2022 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 18/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dẫn sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, và Nhân dân” năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án“Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, và Nhân dân” năm 2022 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Với mục đích tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp. Gắn việc thực hiện các nội dung về Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tiếp tục phổ biến Hiến pháp năm 2013; các Luật do Quốc hội ban hành trong năm 2021, 2022 và các văn bản pháp luật khác nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Ngoài ra, yêu cầu việc tuyên truyền, phổ biến những quy định về các quyền dân sự, chính trị phải bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo đúng tinh thần, nội dung của Công ước ICCPR. Hình thức tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, sâu rộng và phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa phương. Việc triển khai kế hoạch phải thực hiện nghiêm túc, kịp thời và lồng ghép với các chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật khác; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, kế hoạch đề ra các nội dung chính cần thực hiện như: tổ chức hội nghị phổ biến, lồng ghép triển khai các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, Đài Truyền thanh thành phố, các trạm truyền thanh cơ sở.

UBND thành phố giao Phòng Tư pháp thành phố Bạc Liêu có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung được đề ra trong kế hoạch này. Bên cạnh đó, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án và tổng hợp, báo cáo về UBND thành phố và Sở Tư pháp tỉnh.

Trường Xuân

Số lượt xem: 79

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu