Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố năm 2021

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ ba, 11/05/2021, 15:41
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố năm 2021

Vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố năm 2021

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân về thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước ổn định và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã trong thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Kế hoạch yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử, màn hình Led thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng; phát tờ gấp, tờ rơi, tài liệu tuyên tuyền; xây dựng và thay mới nội dung một số pano tuyên truyền, treo băng rôn trên các tuyến đường chính, trước trụ sở cơ quan, trường học, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 07 câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, 06 tổ tư vấn, 10 đường dây nóng phòng, chống bạo lực gia đình đã được thành lập ở các phường, xã trên địa bàn. Thực hiện lồng ghép nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phong tràoToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đưa nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí để xét công nhận và tái công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; lồng ghép nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các buổi sinh hoạt thường xuyên của Ban chủ nhiệm khóm, ấp văn hóa; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các mâu thuẫn từ gia đình; tuyên truyền lồng ghép nội dung về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình tại các buổi họp dân của các tổ chức, đoàn thể cơ sở.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình theo quy định của pháp luật. Khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố) chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố và Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Nhã Hân

Số lượt xem: 72

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu