Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2021

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ năm, 13/05/2021, 09:45
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2021.

Chỉ tiêu đặt ra trong năm 2021 là: Duy trì 97% gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; Giữ vững danh hiệu 67/67 khóm, ấp văn hóa; Kiểm tra, công nhận lại phường 1, phường 2, xã Hiệp thành giữ vững, duy trì danh hiệu phường văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2016-2021; Tăng cường công tác rà soát và duy trì các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 80%.

Thông qua kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; ấp, khóm văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đạt chuẩn văn hóa gắn với xây dựng con người Bạc Liêu có tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, văn minh lịch thiệp trong việc cưới, việc tang và lễ hội; từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; bài trừ và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. Tập trung chỉ đạo thực hiện, duy trì và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, Ban chủ nhiệm khóm, ấp văn hóa phù hợp với đặc điểm tình hình ở cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào, tự nguyện, tự giác, tự có ý thức chấp hành thực hiện tốt quy ước của địa phương. Các cấp các ngành đề ra phương pháp chỉ đạo chặt chẽ, sâu sắc để phong trào phát triển toàn diện và bền vững.

Để thực hiện đạt kết quả, kế hoạch yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng gương "Người tốt, việc tốt" và các điển hình tiên tiến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên Báo Bạc Liêu, Cổng thông tin điện tử thành phố, Đài Truyền thanh thành phố…

Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng gia đình văn hóa; ấp, khóm văn hóa thông qua các cuộc kiểm tra, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm văn hóa”, “ấp văn hóa”. Từ đó phát huy được vai trò của Ban chủ nhiệm khóm, ấp văn hóa trong việc tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “khóm, ấp văn hóa”.

Tiếp tục giữ vững, duy trì danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Vận động người dân tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, không để thành viên trong gia đình tham gia vào tệ nạn xã hội, có lối sống ứng xử văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử, thể thao, vui chơi, giải trí, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa của mỗi người dân, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, đầm ấm, hạnh phúc; ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức quần chúng, các mô hình phòng chống tội phạm phát huy vai trò đảm bảo an ninh trật tự cơ sở.

Nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế ở cơ sở. Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, gắn hoạt động của các thiết chế văn hóa với thực tiễn đời sống và nhu cầu của người dân. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với đặc điểm của từng khu dân cư, các đối tượng và lứa tuổi; thu hút các tài năng, cộng tác viên trong hoạt động của thiết chế văn hóa.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thành phố) chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả theo đúng thời gian quy định.

Nhã Hân

Số lượt xem: 53

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu