Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch thực hiện rà soát, thống kê, đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ hai, 29/11/2021, 10:30
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện rà soát, thống kê, đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện rà soát, thống kê, đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Mục đích của kế hoạch nhằm kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quỹ Đất công do phường, xã quản lý; Đất s dụng vào mục đích trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, an ninh, quốc phòng, công cộng; Đất các công trình, trụ sở cũ đã thu hồi, sắp xếp lại dôi dư nhưng chưa giao đất, chưa sử dụng; Đất bãi bồi, đất bằng chưa sử dụng thuộc các phòng, ban, ngành của thành phố Bạc Liêu được giao quản lý. Đồng thơi, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với quỹ đất địa phương đang quản lý, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại quản lý đất công, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Về yêu cầu: Việc kiểm tra, rà soát chi tiết đến từng khu đất, thửa đất; xác định diện tích được giao quản lý, sử dụng nay bị lấn, chiếm; diện tích đã cấp Giấy chứng nhận/chưa cấp Giấy chứng nhận. Thực hiện đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ giao cho các đơn vị quản lý theo quy định pháp luật. Các phòng, ban, ngành, UBND phường, xã thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

Kế hoạch đề ra 06 nội dung trọng tâm cần thực hiện như: Rà soát đất công; Cấm mốc đất công; Đo đạc lập bản đồ quản lýKhai thác quỹ đất côngTrách nhiệm quản lý và xử lý trách nhiệm; Giải quyết theo quy định pháp luật về đất đai.

Về phương pháp tổ chức thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBND phường, xã chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp báo cáo theo Đề cương và biểu mẫu kèm theo. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp làm việc với phòng, ban, ngành, UBND phường, xã trao đổi, hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

UBND thành phố giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì (xây dựng đ cương và phương án) tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện rà soát và tiến hành phối hợp với đơn vị Tư vấn thực hiện việc cắm mốc các tha đất công đúng yêu cầu, nội dung và thời gian đúng theo Kế hoạch.

Trưởng các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp và báo cáo diện tích đất công và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo trước Chủ tịch UBND thành phố. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cùng đơn vị Tư vấn thực hiện việc cắm mốc đt công đúng yêu cầu, nội dung và thời gian được Chủ tịch UBND thành phố giao.

B.Lộc

Số lượt xem: 146

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu