Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình việc làm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ tư, 12/01/2022, 16:13
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình việc làm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình việc làm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ tiêu của kế hoạch là: Giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025 cho 34.000 lao động, trong đó bình quân mỗi năm giải quyết cho 6.500 - 7.000 lao động. Phấn đấu đưa 200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp thành thị 2,35%, tỷ lệ thất nghiệp nông thôn 2,56%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. 100% người lao động trên địa bàn được tư vấn về chính sách, việc làm và học nghề, trong đó 80% lao động được giới thiệu việc làm. Phấn đấu 75% số lao động được giới thiệu việc làm tìm được việc làm và có thu nhập ổn định.

Về đối tượng áp dụng: Người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc; các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương và các tổ chức có liên quan.

Phạm vị áp dụng: Thực hiện trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Về các hình thức tạo việc làm: Tạo việc làm thông qua tuyển lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ. Tạo việc làm thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Tạo việc làm thông qua hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tạo việc làm thông qua phát triển làng nghề, dịch vụ.....

Kế hoạch đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư để tạo việc làmPhát triển doanh nghiệp, doanh nhân và thực hiện tốt chính sách tín dụng việc làm để tạo việc làm mớiHỗ trợ người lao động đi làm việc có thi hạn nước ngoài theo hợp đồngHỗ trợ phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động. Đổi mi công tác quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm. Truyền thông, nâng cao năng lực thực hiện chương trình giải quyết việc làm. Tăng cường công tác quản lý thực hiện chương trình giải quyết vic làm. Tăng cường sự phối hp của nhà đầu tư, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động vi các cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nghề, tuyển dụng lao động.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bạc Liêu chủ trì, phối hp với các ngành liên quan tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 05 năm, hàng năm. Hàng năm chủ trì, phối hp với các ngành có liên quan tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Kịp thời nắm bắt tình hình cung, cầu lao động để đề xuất các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bạc Liêu tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện Kế hoạch hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức tốt hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở; tư vấn, hướng dn học sinh có định hướng đúng đắn về học nghề.

B.Lộc

Số lượt xem: 44

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu