Triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức lễ bàn giao công trình Măng non “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” Thành phố Bạc Liêu ban hành Chương trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2021 Hội LHPN thành phố Bạc Liêu tổ chức giải ngân nguồn vốn từ Dự án Giz cho hội viên phụ nữ Phường Nhà Mát Kế hoạch Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch Tả lợn Châu phi năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Báo cáo sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 Đóng góp dự thảo Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng động, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” Đơn vị bầu cử số 3 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bạc Liêu, Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ở phường Nhà Mát
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020

Tin tức|Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ sáu, 09/04/2021, 08:09
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020

Ngày 08/4, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đề ra một số nội dung trọng tâm như:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về chính sách xã hội. Xác định rõ chính sách xã hội chăm lo cho người dân là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời hệ thống chính sách xã hội được ban hành; thực hiện tốt cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, quan tâm chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, bảo đảm người có công và gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng toàn diện, bao trùm và bền vững; chương trình hệ thống tổ chức xã hội; chính sách giảm nghèo bền vững tiếp cận với chuẩn nghèo đai chiều, nhất là 03 xã có đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, phát triển hệ thống giáo dục theo hướng mở, xây dựng và nâng cao chất lượng xã hội học tập, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Chú trọng đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực gắn với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đa dạng, linh hoạt cả về chất lượng và số lượng theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu và khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế; từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách xã hội; phát triển hệ thống quản lý và các ứng dụng công nghệ thông tin.

Cuối cùng, tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách xã hội; khuyến khích, huy động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp và người dân. Có chính sách hỗ trợ cho đối tượng hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là người già neo đơn, người mắc bệnh tâm thần,…

UBND thành phố giao Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã triển khai thực hiện kế hoạch. Nguồn kinh phí thực hiện được chi từ nguồn ngân sách theo quy định.

Trường Xuân

​​​​​​​

Số lượt xem: 46

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu