Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ và quy trình điện tử của UBND cấp huyện trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ và quy trình điện tử của UBND cấp xã trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa; thể dục-thể thao Quyết định về việc cập nhật, công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày (có hiệu lực từ ngày 30/11/2021) Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy Hội nghị tự đánh giá hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hiệp Thành Tiếp và làm việc với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kế hoạch cách ly điều trị tại nhà người nhiễm COVID-19 không triệu chứng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Kế hoạch thực hiện rà soát, thống kê, đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Những "Bông hồng thép" của Công an thành phố Bạc Liêu Công an thành phố Bạc Liêu phối hợp các lực lượng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định một số điều Luật Cư trú

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ hai, 18/10/2021, 14:59
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định một số điều Luật Cư trú

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú. Ngày 08/10/2021, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định một số điều Luật Cư trú.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định một số điều Luật Cư trú. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác đăng ký, quản lý cư trú. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký, quản lý cư trú, quản lý dân cư, tiến tới phục vụ việc xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 04 nội dung trọng tâm, gồm có:

Một là, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội khóa XIV về cư trú; Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú; Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú; Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Hai là, tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nghiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung phổ biến những quy định mới trong công tác quản lý, đăng ký cư trú và vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch về các loại giấy tờ, thủ tục liên quan về quyền lợi và nghĩa vụ công dân trong công tác đăng ký, quản lý cư trú.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký, quản lý cư trú, quản lý dân cư; thường xuyên rà soát, phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác đăng ký, quản lý cư trú, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời tham mưu, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp.

Bốn là, chủ động phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện; đề xuất sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trường Xuân

Số lượt xem: 50

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu