Tpbl tổ chức khai giảng lớp dạy nghề, nghiệp vụ khách sạn và kỹ thuật chế biến món ăn Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết Thủ tục hành chính tỉnh Bạc Liêu (tính từ ngày 25/11/2022) Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Bán thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IV/2022 Hội Khuyến học thành phố Bạc Liêu trao xe đạp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Thành phố Bạc Liêu tổ chức thăm tặng quà người khuyết tật Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội Hội nghị quán triệt các Quy định, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Trung ương và của Tỉnh ủy Hội nghị tư vấn giải quyết việc làm và đưa người lao động đi nước ngoài theo hợp đồng Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ thiết bị thông minh theo Thông báo số 247/TB-BTTTT ngày 21/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ ba, 25/08/2020, 14:02
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

Tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

Xác định rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tạo niềm tin, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài về biển, đảo. Nội dung tuyên truyền luôn bám sát với quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo; làm rõ quyền, lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển, đảo Việt Nam, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh và thành phố. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng mối đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, góp phần huy động tối đa mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020"; Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các phường xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, tuyên truyền các nội dung có liên quan về phát triển kinh tế biển. Thông qua các hình thức như: tuyên truyền trên màn hình Led thành phố các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”; đăng hơn 12 tin, bài và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử thành phố; nhận và cấp phát 48 đĩa tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên được 425 cuộc có trên 8.560 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; tuyên truyền thông qua các hội nghị, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tủ sách pháp luật và nhà văn hóa, thiết chế văn hóa ở cơ sở, các cuộc dân, họp đoàn thể ở cơ sở được hơn 2.500 cuộc với hơn 230.000 lượt người tham dự.

Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức  cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Ý thức trách nhiệm ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển; chủ trương giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Số lượt xem: 205

M. NƯƠNG

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu