Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch thông tin đối ngoại thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2019-2020

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ hai, 25/03/2019, 14:20
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thông tin đối ngoại thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2019-2020

Theo đó, tập trung tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia; tổ chức triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ và của tỉnh về tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia, tuyên truyền các ấn phẩm phục vụ cho công tác tuyên truyền các chương trình, chiến dịch thông tin quảng bá du lịch, quảng bá hình ảnh, con ngưới Bạc liêu đến với các tỉnh, thành trong và ngoài nước.

Đồng thời, tham gia các sự kiện Ngày văn hóa, Tuần văn hóa Việt Nam, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động kỷ niệm năm tròn, năm chẵn quan hệ Việt Nam với nước ngoài theo hướng đa dạng hóa nội dung, hình thức và phương thức thông tin đối ngoại và nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin đối ngoại.

Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia, tuyên truyền về thành tựu quyền con người; thường xuyên nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật xung quanh vấn đề Biển đông, vấn đề biên giới, lãnh thổ, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và với những vấn đề, vụ việc nảy sinh, nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng tài nguyên, môi trường biển, đảo Việt Nam và thành tựu đảm bảo quyền con người trên địa bàn thành phố Bạc liêu.

Thông qua Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2019 - 2020; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06/NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"; Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu đổi mới của Bạc Liêu, nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh Bạc Liêu nói chung, thành phố Bạc Liêu nói riêng đối với các tỉnh, thành trong khu vự, trong nước và quốc tế. Đồng thời, định hướng các phòng, ban, ngành, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2019-2020, thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại bảo đảm thống nhất, hiệu quả, đồng bộ; Huy động mọi nguồn lực xã hội ở trong và ngoài thành phố tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, có chế độ, chính sách khuyến khích, động viên khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại.

Nhã Hân

 

Số lượt xem: 85

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu