Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ sáu, 31/01/2020, 16:15
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Theo đó, mục tiêu của công tác cải cách hành chính được UBND Thành phố Bạc Liêu nhận định là nâng cao chất lượng hoạt động triển khai công tác cải cách hành chính tại các phòng, ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Trung ương, tỉnh và thực tiễn tình hình kinh tế xã hội ở địa phương; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện có chất lượng và hiệu quả.

Tiếp tục rà soát và thực hiện có hiệu quả chất lượng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc công khai kịp thời, minh bạch thủ tục hành chính bằng nhiều hình  thức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Trung tâm hành chính công thành phố, sắp xếp, điều chỉnh bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường, xã nhằm tập trung 100% thủ tục hành chính về 01 đầu mối để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho người dân và tổ chức được thuận lợi nhanh chóng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, kỷ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố; việc cung cấp dịch vụ công trực tiếp trong giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4.

Theo kế hoạch, một số nhiệm vụ được tập trung thực hiện như Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, định hướng về cải cách hành chính do Trung ương đề ra; rà soát các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp, các thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính với nhau trên các lĩnh vực trọng tâm. Đẩy mạnh công tác truyền thông vế cải cách thủ tục hành chính. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính. Xây dựng quy trình nội bộ đối với từng thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện “4 tại chỗ” (tiếp nhận - thẩm định - phê duyệt - trả kết quả), tối thiểu 50% số thủ tục hành chính được thực hiện toàn bộ quy trình tại Trung tâm hành chính công.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cần phù hợp với vị trí, việc làm và chuyên môn nghiệp vụ được giao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo đúng quy định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viện chức đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường, xã nhằm hiện đại hóa hành chính. Triển khai và hoàn thiện việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản cho các phòng, ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã; phấn đấu 100% các đơn vị triển khai phần mềm quản lý văn bản, thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, thực hiện trao đổi văn bản giữa cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử từ 90% trở lên. Phấn đấu đến cuối năm 2020, trên 80% các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Bạc Liêu có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2,3 trên cổng thông tin điện tử; mức độ 4 từ 05 dịch vụ trở lên. Rà soát, lập quy hoạch và xây dựng trụ sở làm việc, đầu tư trang thiết bị hiện đại cho cơ quan hành chính Nhà nước, trọng tâm là cấp xã nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức đảm bảo sự hài lòng của tổ chức và cá nhân.

                                                                                                                Minh An

 

Số lượt xem: 203

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu