Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ ba, 21/01/2020, 14:10
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản khác có liên quan. Triển khai, quán triệt các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố Bạc Liêu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và người dân hiểu để thực đúng và tham gia giám sát. Hướng dẫn nghiệp vụđúng và tham gia giám sát. Hướng dẫn nghiệp vụ đối với công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và phường, xã.

Tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân đảm bảo đúng thời gian quy định pháp luật. Hướng dẫn đối với các trường hợp khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo quy định của pháp luật. Ban tiếp công dân thành phố có trách nhiệm chuyển đơn thư, khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện tiếp nhận đến các cơ quan chuyên môn để tiến hành kiểm tra, xác minh kịp thời báo cáo, đề xuất tham mưu UBND Thành phố giải quyết đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

Tập trung kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả, đề xuất chủ tịch UBND Thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, hạn chế đến mức thấp nhất tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội ở địa phương. Phấn đấu đạt kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ trên 95%. Tổ chức thực hiện dứt điểm theo thẩm quyền các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo được cấp có thẩm quyền ban hành.

Chủ tịch UBND Thành phố giao ban tiếp công dân thành phố thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi, trách nhiệm của Ban tiếp công dân thành phố đúng theo quy định. Tổ chức thực  hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định, kịp thời tiếp nhận đơn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ và đột xuất, đối thoại để giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân theo thẩm quyền pháp luật quy định.

Thanh tra thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng đối với các đơn vị thuộc thành phố, UBND các phường, xã trong việc chấp hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Phòng Tài nguyên và môi trường tham mưu  UBND Thành phố cung cấp cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực đất đai theo yêu cầu của Tòa án nhân dân trong việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp liên quan đến đất đai theo yêu cầu của Tòa án nhân dân trong giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định.     

                                                                                                            Minh An

 

Số lượt xem: 3775

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu