Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ hai, 29/06/2020, 09:27
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

Theo kế hoạch, một số hoạt động tập trung thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về hệ thống 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; củng cố; bồi đắp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng vững mạnh. Tạo không khí thi đua phấn khởi vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện tốt 5 chương trình trọng tâm công tác Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của thành phố năm 2020.

Cụ thể trong quý I và quý II năm 2020, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân; tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng; chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp. Vận động và tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tổ  chức lấy ý kiến trong hệ thống mặt trận các cấp; các nhân sĩ, tthức; Các chức sắc tôn giáo đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời tham gia với cấp Ủy cùng cấp chuẩn bị chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn giới thiệu vào danh sách nhân sự và giới thiệu nhân sự phục vụ cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp mình.

Đổi mới nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt NamPhong trào “Đoàn kết - sáng tạo”.

Tiếp phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp phát động các tổ chức, cá nhân tích cực đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Từ quý III đến hết quý IV năm 2020, tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Tổ chức họp mặt các thế hệ cán bộ Mặt trận Tổ quốc qua các thời kỳ, nhằm ôn lại truyền thống 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Phối hợp với các các cơ quan thông tin đại chúng, báo cáo viên, tuyên viên tổ chức tuyên truyền đậm nét các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tất cả các khu dân cư trên địa bàn thành phố đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2020 (từ ngày 01/11 đến 17/11/2020). Tổ chức nhiều hoạt động phong phú và thiết thực nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Riêng đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức họp mặt các thế hệ cán bộ mặt trận qua các thời kỳ nhằm ôn lại kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020) và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 -20/12/2020). Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Cán bộ bộ Mặt trận cơ quan cơ sở lần thứ III”. Đồng thời phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố và các ngành có liên quan tổ chức đi tham quan các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Thanh

 

Số lượt xem: 172

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu