Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Tuyên truyền về Cải cách hành chính
Thứ tư, 20/05/2020, 15:59
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Công tác CCHC trên địa bàn thành phố thời gian qua cơ bản đã được thực hiện khá tốt và đồng bộ ở cả hai cấp thành phố và phường, xã. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành thành phố và phường, xã ngày càng chặt chẽ. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, chất lượng thực hiện công tác CCHC được nâng lên, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa, một cửa liên thông” ngày càng có hiệu quả tốt hơn, đáp ứng được ngày càng cao nhu cầu phục vụ của nhân dân. Từ năm 2011 đến năm 2015, thành phố đã tiếp nhận 74.788 hồ sơ, đã giải quyết 73.363 hồ sơ (đạt 98,1%); cấp phường, xã tiếp nhận 482.615 hồ sơ chủ yếu tiến hành trả kết quả trong ngày, không có hồ sơ trễ hẹn. Từ năm 2016 đến quý I năm 2020, thành phố tiếp nhận 33.132 hồ sơ, đã giải quyết 31.723 hồ sơ (đạt 95,7%); cấp phường, xã tiếp nhận 348.919 hồ sơ, đã giải quyết 348.678 hồ sơ (đạt 99,99%).

Trung tâm Hành chính công thành phố đi vào hoạt động bước đầu đã đạt được hiệu quả thiết thực, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn. Theo đó, các hoạt động truyền thông về CCHC cũng được các phòng chuyên môn thành phố và phường, xã tăng cường thực hiện bằng nhiều hình thức, qua đó nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, đồng thời tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy trình các thủ tục hành chính đã ban hành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho nhân dân. Tính đến nay, thành phố đã chỉ đạo đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố trên 100 tin, bài và nhiều văn bản chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch và cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố trên nhiều lĩnh vực.

Chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, ban, ngành thành phố và phường, xã từng bước được nâng lên, các chức danh công chức đều được bố trí đúng người, đúng việc. Hầu hết cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và tận tụy với công việc được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền thành phố. Toàn thành phố có 13 cơ quan chuyên môn, 05 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế, 10 đơn vị phường, xã, 34 trường thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố và 02 đơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập. Từ năm 2011 đến nay, Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố đã đưa đi đào tạo trên 06 lượt với hơn 60 cán bộ, công chức tham dự ở các lớp thạc sĩ, đại học và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và trên 26 lượt với hơn 150 cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý Nhà nước.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị cấp thành phố và phường, xã nhìn chung được quan tâm đầu tư, trang bị đầy đủ để phục vụ cho giải quyết công việc của từng cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã đều sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản của tỉnh để giải quyết công việc hàng ngày, đã kết nối liên thông 04 cấp (chính phủ, tỉnh, thành phố, phường, xã) qua đó giúp cho việc xử lý thông tin tại đơn vị nhanh chóng, chính xác, kịp thời đồng thời tiết kiệm được chi phí, nhân lực trong việc phân bản, phát hành văn bản, hồ sơ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác điều hành,...góp phần thiết thực vào công tác CCHC của thành phố và tiến tới Chính phủ điện tử...

                                                                                                M. NƯƠNG

Số lượt xem: 131

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu