Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu TP Bạc Liêu nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025 Xã Vĩnh Trạch bàn giao hộ nghèo để các đơn vị tiếp cận, khảo sát và trao vốn, phương tiện hỗ trợ Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học Đoàn viên thanh niên thành phố Bạc Liêu sôi nổi tổ chức các hoạt động thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023 Hội Khuyến học TPBL triển khai tổ chức các hoạt động khuyến học năm 2023 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Ủy ban nhân dân phường 3 trao giấy chứng nhận kết hôn cho 04 cặp đôi vợ chồng
Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Liên đoàn Lao động thành phố Bạc Liêu: “Hiệu quả từ việc xây dựng các danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đat chuẩn văn hóa”

Văn hóa - Xã hội
Thứ hai, 21/09/2020, 11:17
Màu chữ Cỡ chữ
Liên đoàn Lao động thành phố Bạc Liêu: “Hiệu quả từ việc xây dựng các danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đat chuẩn văn hóa”

Ngày 22/7/2020, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị tại Điểm cầu Bạc liêu - Ảnh: HC
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị, dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm còn có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các Cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng các Bộ, ngành Trung ương.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Phương Nam dự tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, cùng với Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó trưởng phòng Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 3.245 cuộc thanh tra hành chính và 73.695 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 31.149 tỷ đồng, 3.432 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 13.752 tỷ đồng và 507 ha đất (đã thu hồi 3.699 tỷ đồng, 83 ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 17.397 tỷ đồng, 2.925 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 805 tập thể và 12 cá nhân; ban hành 46.795 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 4.225 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 41 vụ, 46 đối tượng. Tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.858 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 1.470 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 58,3%), 83 ha đất; xử lý hành chính 288 tổ chức, 1.174 cá nhân; khởi tố 01 vụ, 01 đối tượng.
Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 165.198 lượt công dân với 134.277 vụ việc; có 1.642 đoàn đông người; xử lý 80.301 đơn đủ điều kiện xử lý trong tổng số 141.494 đơn đã tiếp nhận; có 27.602 đơn khiếu nại, 14.318 đơn tố cáo với 13.889 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính; đã giải quyết 9.904/13.889 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Các bộ, ngành, địa phương đã mở 13.772 lớp cho 581.639 cán bộ, nhân dân; xuất bản 231.221 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Kiểm tra tại 1.939 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 03 đơn vị vi phạm; ban hành 3.556 văn bản, huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 478 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 906 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 138 vụ việc vi phạm, 124 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 18 tỷ đồng; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 1.734 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 19 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của 2.671 cán bộ, công chức, viên chức; xử lý 04 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.
Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 26 vụ, 23 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng, trong đó: Qua kiểm tra nội bộ phát hiện 04 vụ, 04 đối tượng; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 17 vụ, 17 đối tượng; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 05 vụ, 02 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.
Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, ngành Thanh tra tập trung rà soát việc triển khai kế hoạch thanh tra trong 6 tháng đầu năm, đề xuất điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 (nếu có); bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Thanh tra Chính phủ để triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và xây dựng Định hướng công tác thanh tra năm 2021.
Cơ quan thanh tra, cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ48 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
Tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai theo đúng thời gian quy định; khẩn trương ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra.
Xây dựng Định hướng chương trình thanh tra 2021 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai; xây dựng; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đầu tư, mua sắm tài sản công; khai thác tài nguyên, khoáng sản, tránh trùng lắp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra và không được gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần đảm bảo thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành; giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh.
Tập trung lực lượng khẩn trương kiểm tra, rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.
Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; đồng thời tiếp tục thực hiện Kế hoạch sơ kết Chỉ thị này.
Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Tập trung hướng dẫn Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp phòng chống tham nhũng trong ngành Thanh tra.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm theo Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc tham nhũng.Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là một trong những phong trào thi đua thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", là chủ trương quan trọng và có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên nền tảng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong thời gian qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được Ban điều hành các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực thực hiện và đã đạt nhiều kết quả. Phong trào cũng đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, xây dựng cuộc sống văn minh lành mạnh, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu chung về kinh tế, chính trị xã hội của thành phố.

Với lực lượng công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn là: 3.913 người; Liên Đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố đang quản lý 93 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 3.600 đoàn viên. Việc vận động thực hiện phong trào trong những năm qua cũng gặp không ít khó khăn, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp công đoàn, sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự tích cực tham gia của đội ngũ CNVCLĐ phong trào đã đạt được những kết quả khả quan.

Qua thời gian thực hiện LĐLĐ thành phố luôn bám sát các Chương trình, kế hoạch của Thành ủy; Ủy ban nhân dân thành phố, LĐLĐ Tỉnh và các ngành chức năng; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện như: Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bình xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Qua 20 năm thực hiện, các cấp công đoàn trong thành phố đã tổ chức và phối hợp tuyên truyền hội nghị văn hóa cho 245 lượt CNVCLĐ tham gia. Tổ chức 91 lớp tập huấn tại cấp cơ sở, cho trên 3.500 lượt là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBKT về công tác công đoàn, ngoài ra còn tham gia về tập huấn chuyên đề: “Văn hóa ứng xử tại nơi làm việc” và tổ chức “Diễn đàn văn hóa ứng xử” cho cán bộ, chức, công đoàn và CNVCLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp, triển khai xây dựng chuẩn mực ứng xử, giao tiếp, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở... trên địa bàn thành phố. Tất cả các cơ quan đơn vị đều xây dựng nội quy, quy chế làm việc, bảo đảm giữ gìn bí mật, bảo vệ chính trị nội bộ, quy định không uống rượu bia vào các buổi trưa trong các ngày làm việc, không hút thuốc lá tại nơi làm việc; các đơn vị, cơ quan khối Hành chính, khối đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đạt 100%.

Thông qua các hoạt động đã giúp CNVCLĐ có được nhận thức đúng đắn về chức trách, nhiệm vụ của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực xây dựng nếp sống văn minh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; giúp CNVCLĐ có được nhận thức đúng đắn về chức trách, nhiệm vụ của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực xây dựng nếp sống văn minh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trên cơ sở bám sát thực nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên đã đạt được những kết quả thiết thực, trong giai đoạn 2000 – 2020, Liên đoàn Lao động thành phố còn tổ chức phát động trong CNVCLĐ nhiều phong trào như: Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa; thi đua “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,…luôn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp duy trì và thực hiện thường xuyên có nề nếp.

Nhằm để thực hiện tốt việc bình xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, Liên đoàn lao động thành phố hằng năm còn làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" thành phố xây dựng hướng dẫn quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ bình xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa để triển khai tới các cấp công đoàn và CNVCLĐ, đã có 174/253 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn.

Nhìn chung, qua 20 năm thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã có bước phát triển cả về số lượng và lẫn chất lượng. Đến nay trên địa bàn thành phố công nhận 174/253 "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" đạt 69%, so với năm 2000 là 38/39 đạt 48%.

Để triển khai có hiệu quả xây dựng các danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong thành phố tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục  cho CNVCLĐ về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chí trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết số 33 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về xây dựng phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bên cạnh đó, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố và LĐLĐ tỉnh để triển khai phong trào có hiệu quả; thường xuyên củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Vận động các cấp.

Hàng năm phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, bình xét công nhận đạt chuẩn văn hóa, nâng cao chất lượng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Quan tâm xây dựng, nhân  rộng điển hình tiên tiến để có tác động nêu gương.

Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, tập trung triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Số lượt xem: 896

B.Lộc

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu