Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Thành góp phần tích cực vào công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nông thôn mới
Thứ ba, 10/05/2022, 08:17
Màu chữ Cỡ chữ
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Thành góp phần tích cực vào công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Hiệp Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ xã đến ấp luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thi đua phát triển kinh tế, góp công - góp của xây dựng hạ tầng, tạo diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Thành đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới. Đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng 05 nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhằm tạo sự đồng thuận và giúp cho nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với chính quyền xây dựng qui ước khu dân cư và phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao với 06 tiêu chí và 20 chỉ tiêu thực hiện, mà nòng cốt là đoàn viên, hội viên của các đoàn thể và toàn thể người dân trên địa bàn. Phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa của xã chỉ đạo các khu dân cư thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp văn hóa.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Thành đã phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và nhất là các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới  nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Thành đã khuyến khích nhân dân tham gia phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Thành tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội rà soát và phân công giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Thành phối hợp với các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham gia các lớp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.

Để xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn mới theo hướng sáng, xanh, sạch, đường nở hoa. Đảng bộ, chính quyền xã đã triển khai thư ng, phát động phong trào thi đua và tổ chức cuộc thi cải tạo cảnh quan môi trường rộng khắp trên địa bàn toàn xã; hưởng ứng phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Thành và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác triển khai các nội dung, thể lệ của phong trào thi đua, đồng thời đi sâu tuyên truyền hướng dẫn nhân dân mắc đèn chiếu sáng, trồng cây hoa kiểng trước nhà; phân loại rác thải tại gia đình, đưa rác thải ra nơi tập kết đúng theo quy định và tiến hành ký cam kết việc thực hiện cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Thành phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, các ngành, đoàn thể thường xuyên đôn đốc các khu dân cư, các chi hội đoàn thể duy trì tổng vệ sinh môi trường, với rác các tuyến kênh, vận động các hộ có khu đất trống phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, trồng hoa xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu..., đặc biệt hiện nay, Khối vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã đang phối hợp thực hiện mô hình “Đổi rác tải chế nhận gạo" vào ngày 11 và ngày 30 hàng tháng, với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường. Qua đó, tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, người dân ngày càng có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất phát triển, vận động người dân ổn định vùng sản xuất, tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, mô hình sản xuất hiệu quả, ... địa phương đã tích cực thu hút nguồn lực để đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, các hạng mục công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh như xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa – thể dục thể thao, đường giao thông, kênh mương nội đồng.... Song song đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Thành phối hợp với các ban, ngành luôn quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân vận động bà con tích cực tham gia Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; làm tốt công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự ở các khu dân cư.

Hiện nay phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Hiệp Thành đã và đang nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân, với nỗ lực, quyết tâm vào cuộc của cả Hệ thống chính trị từ xã đến ấp đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, tạo được sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước ta với nhân dân; không dừng lại ở đây, Đảng bộ và nhân dân xã Hiệp Thành tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu trở thành phường vào năm 2025.

                                                            Hồng Thơ

Số lượt xem: 682

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu