Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu TP Bạc Liêu nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025 Xã Vĩnh Trạch bàn giao hộ nghèo để các đơn vị tiếp cận, khảo sát và trao vốn, phương tiện hỗ trợ Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học Đoàn viên thanh niên thành phố Bạc Liêu sôi nổi tổ chức các hoạt động thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023 Hội Khuyến học TPBL triển khai tổ chức các hoạt động khuyến học năm 2023 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Ủy ban nhân dân phường 3 trao giấy chứng nhận kết hôn cho 04 cặp đôi vợ chồng
Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố

Tuyên truyền về Cải cách hành chính
Thứ năm, 19/03/2020, 15:00
Màu chữ Cỡ chữ
Một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020.

Công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC luôn được Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đẩy mạnh, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 06 tháng đầu năm 2020.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện đúng tiến độ, quy trình, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất cao, bám sát yêu cầu của ngành và địa phương. Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị.

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố luôn được thành phố quan tâm thực hiện lồng ghép vào công tác tuyên truyền chung của thành phố như: tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, Đài Truyền thanh thành phố, thông qua các cuộc họp, hội nghị, trạm truyền thanh của phường, xã. Qua đó, đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC và tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào phát động tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã cập nhật, thống kê và niêm yết công khai TTHC được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đúng theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Qua công tác rà soát, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố hiện tại là 226 thủ tục, thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, xã là 136 thủ tục. Thông qua việc công khai, cập nhật kịp thời TTHC đã cung cấp cho các tổ chức, cá nhân các thông tin về TTHC khi có nhu cầu cần tìm hiểu, góp phần quan trọng trong công tác giải quyết TTHC được đúng theo quy định pháp luật, giảm thiểu các vấn đề phát sinh tiêu cực trong giải quyết TTHC.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, tổng số hồ sơ cấp thành phố đã tiếp nhận là 25.509 hồ sơ, đã giải quyết 13.677 hồ sơ (đạt 57%), đang giải quyết là 10.958 hồ sơ (chiếm 43%); cấp phường, xã đã tiếp nhận 31.433 hồ sơ, đã giải quyết 30.087 hồ sơ (đạt 95,7%), đang giải quyết 95 hồ sơ (chiếm 4,3%), trong đó có 09 hồ sơ đất đai bị trễ thời gian do xác minh nguồn gốc đất phức tạp.

Số lượt xem: 229

M. NƯƠNG

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu