Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố

Tuyên truyền về Cải cách hành chính
Thứ sáu, 29/11/2019, 10:50
Màu chữ Cỡ chữ
Một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố

Qua 01 năm triển khai thực hiện, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện đúng tiến độ, quy trình, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất cao, bám sát yêu cầu của ngành và địa phương. Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị.

Thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã cập nhật, thống kê và niêm yết công khai TTHC được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đúng theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Tính đến tháng 11 năm 2019, tổng số thủ tục hành chính của thành phố là 245 thủ tục, của phường, xã là 140 thủ tục. Thông qua việc công khai, cập nhật kịp thời TTHC đã giúp cho các tổ chức, cá nhân nắm được các thông tin về trình tự, thời gian để thực hiện thủ tục nhanh, gọn và đạt hiệu quả cao. Tính đến ngày 15/11/2019, tổng số hồ sơ cấp thành phố đã tiếp nhận là 32.726 hồ sơ, đã giải quyết 31.176 hồ sơ (đạt 95,3%), đang giải quyết là 1.340 hồ sơ (chiếm 4,09%), trễ hẹn 210 hồ sơ (chiếm 0,64%); cấp phường, xã đã tiếp nhận 149.124 hồ sơ, đã giải quyết 148.885 hồ sơ (đạt 99,84%), đang giải quyết 239 hồ sơ (chiếm 0,16%), còn lại 28 hồ sơ đất đai bị trễ hẹn do xác minh nguồn gốc đất phức tạp.

Chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra công tác nội vụ tại các phòng, ban chuyên môn thành phố và UBND phường, xã, trọng tâm là kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác quản lý hồ sơ, văn thư - lưu trữ, thực hiện quy chế chi tiêu, quy chế làm việc, công tác quản lý và sử dụng công chức, viên chức.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, trong năm UBND thành phố đã ban hành Đề án thành lập Phòng Dân tộc và Tôn giáo thành phố trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, xây dựng Đề án sáp nhập Phòng Nội vụ vào Ban Tổ chức Thành ủy, Thanh tra thành phố vào Ủy ban kiểm tra Thành ủy, phối hợp với Sở Y tế sáp nhập Trung tâm Dân số, Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế thành phố. Đồng thời trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức đã được phê duyệt, UBND thành phố đã chỉ đạo phân công nhiệm vụ theo vị trí, việc làm và trình độ chuyên môn được đào tạo là 98 người, thực trạng cơ cấu ngạch công chức hiện nay cơ bản đạt theo yêu cầu, đa số là chuyên viên hoặc chuyên viên chính, đạt tỷ lệ 94,9% so với Đề án đã xây dựng. Từ năm 2015 đến nay, thành phố đã giảm 131/137 biên chế (tính đến năm 2021 thành phố giảm 137 biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

                                                                                                M. NƯƠNG

 

Số lượt xem: 187

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu