Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học

Tiêu điểm
Thứ tư, 22/03/2023, 14:36
Màu chữ Cỡ chữ
Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học

Thực hiện Nghị quyết 29, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hộc chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thành Phố Bạc Liêu đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, phải kể đến là việc  đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn.

Cụ thể như: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Bạc Liêu đã thực hiện tốt việc công khai mục tiêu, chuẩn chất lượng đầu ra của từng bậc học, môn học, chương trình học, coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục và đào tạo, là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo.

Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, đảm bảo hài hòa giữa đức dục, trí dục, thể dục và mỹ dục; giữa dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Triển khai thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung giáo dục và dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp.

 Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố còn chú trọng dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học. Quan tâm dạy tiếng nói và chữ viết của một số dân tộc thiểu số Khmer, Hoa. Đến nay, 100% các trường Tiểu học và Trung học cơ sở có tổ chức dạy Tiếng Anh và Tin học cho học sinh. 11/17 trường Mầm non – Mẫu giáo tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với Tiếng Anh. Năm học 2022-2023, thành phố thực hiện thí điểm việc dạy Tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài theo hình thức xã hội hóa giáo dục cho 3 trường Mầm non, 4 trường Tiểu học và 3 trường Trung học cơ sở. Trường Tiểu học Tân Huê có tổ chức dạy chương trình tiếng Hoa và trường Tiểu học Ngô Quyền có tổ chức dạy chương trình tiếng Khmer cho học sinh Tiểu học.

Song song đó, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố còn tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy - học và quản lý giáo dục.

Đối với giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1. Phát triển giáo dục mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng phù hợp với điều kiện của từng địa phương và cơ sở giáo dục.

 Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Đổi mới căn bản phương pháp dạy học, chú trọng thực hiện các hoạt động: Giáo dục lý tưởng, truyền thống, nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân, ngoại ngữ, tin học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú ý việc tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, phát huy tính tích cực, phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học đường; bảo đảm cho đại bộ phận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; học sinh trung học phổ thông phải được tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng.

Từ việc đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, đã góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn.

Hồng Thơ

Số lượt xem: 243

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu