Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp Hội đồng Tư vấn thành phố Bạc Liệu giải quyết khiếu nại của công dân Thành ủy Bạc Liêu: tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 Đóng góp dự thảo Chương trình hành động quốc gia vid trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 TP. Bạc Liêu: Hoàn thành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố Bạc Liêu và các phường, xã Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp nghe đơn vị tư vấn thông qua phương án thay đỗi trồng cây xanh dải phân cách tuyến đường Cao Văn Lầu Thành phố Bạc Liêu: Thăm hỏi, động viên gia đình có con bị đuối nước TP. Bạc Liêu: Họp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Bạc Liêu xét duyệt tuyển chọn gọi thanh niên lên đường nhập ngũ lần 2 năm 2021
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phường 3: Tổ chức kỳ Hội đồng nhân dân kỳ họp thứ 13 khóa XI

Album|Phường, xã
Thứ sáu, 25/12/2020, 16:54
Màu chữ Cỡ chữ
Phường 3: Tổ chức kỳ Hội đồng nhân dân kỳ họp thứ 13 khóa XI

Ngày 24/12/2020, Hội đồng nhân dân phường 3 khóa XI, tổ chức kỳ họp lần thứ 13, để đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm tiếp theo; Đồng  thời đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Phường 3, là phường trung tâm của thành phố Bạc Liêu, trong 5 năm qua, kinh tế phường tiếp tục được duy trì và tăng trưởng khá, đến cuối năm 2019, giá trị sản xuất của phường 3 đạt trên 08 ngàn tỷ đồng; tổng mức đầu tưu các công trình dự án, nâng cấp chỉnh trang đô thị trên địa bàn đạt trên 69 tỷ đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, phường tiếp tục có những việc làm thiết thực phối hợp với các ngành chức năng thành phố di dời các chợ, sắp xếp lại các khu chợ truyền thống, chợ đêm, khu ẩm thực đêm, ra quân tuyên truyền, sắp xếp trật tự đô thị, đến nay cơ bản ổn định.

Lĩnh vực Văn hoá - xã hội được quan tâm; gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là công tác giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng - an ninh luôn ổn định và giữ vững.

Công tác lãnh, chỉ đạo được trú trọng toàn diện, sâu sát địa bàn, nhất là ở những nơi, lĩnh vực có nhiều khó khăn, phức tạp. Kịp thời phát hiện, tập trung tháo gỡ, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế, không để tồn đọng, kéo dài. Hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ tâm huyết, tích cực, phát huy dân chủ đề cao trách nhiệm cá nhân.

Nhiệm kỳ 2021 – 2025 phường 3 đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Thành ủy, kế hoạch của UBND thành phố Bạc liêu, Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế -  xã hội, Quốc phòng, An ninh theo Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2021 - 2025 đề ra như: phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, chỉnh trang đô thị, xóa hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khóm an toàn về an ninh trật tự…

Ngoài ra tại kỳ họp còn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua các tờ trình về dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và phê duyệt dự tóan thu chi ngân sách năm 2021; Tờ trình thông qua Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 – 2025); Tờ trình thông qua Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021…Đồng thời, tại kỳ họp các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua 08 nghị quyết.

B.Lộc

Số lượt xem: 95

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu