Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, giai đoạn 2015 – 2020

Quốc phòng - An Ninh
Thứ hai, 02/03/2020, 09:49
Màu chữ Cỡ chữ
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, giai đoạn 2015 – 2020

Trong những năm qua, để việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đạt hiểu quả, thành phố Bạc Liêu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó, đã thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân. Từ đó, xây dựng thế trận quốc phòng an ninh, thế trận lòng dân vững chắc. Cụ thể, đã củng cố, kiện toàn các tổ an ninh tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn các xã, phường ven biển có 41 tổ với trên 400 thành viên tham gia.  

Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo các ngành có liên quan làm tốt công tác phối hợp để thực hiện các hoạt động tham gia phòng, chống tội phạm, xâm hại an ninh trật tự vùng biển, các hoạt động phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên môi trường biển. Đẩy mạnh các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, các hoạt động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia trên các vùng biển, đảo của tổ quốc.

Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 01 còn được thành phố Bạc Liêu gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư, khóm, ấp ven biển không có tội phạm và tệ nạn xã hội; gắn việc thực hiện Chỉ thị 01 với thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và  phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, củng cố cơ sở chính trị ở địa bàn các xã, phường ven biển vững mạnh toàn diện.

Dịp này, thành phố Bạc Liêu đã tặng giấy khen cho 04 tập thể, 03 hộ gia đình và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2015 – 2020.

B.Lộc

 

 

 

 

Số lượt xem: 356

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu