Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ tư, 27/03/2019, 14:26
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, Đoàn thể thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường, xã hội thông qua các hoạt động văn hóa, lễ hội; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/ 2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo hoạt động lễ hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội. Không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm trái với truyền thống yêu hoà bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Thay thế hoặc loại bỏ những tập tục không còn phù hợp, không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các di tích, cơ sở thờ tự.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội phải xây dựng kế hoạch cụ thể. Thực hiện thủ tục thông báo tổ chức lễ hội và chịu trách nhiệm về công tác quản lý, tổ chức lễ hội theo quy định. Tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội, nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội trên hệ thống loa phát thanh, bảng, biển,… Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, không bán vé, thu tiền tham dự lễ hội. Quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích. Quy định khu vực vui chơi giải trí và khu vực tổ chức các hoạt động dịch vụ, bảo đảm không lấn chiếm khuôn viên di tích. Treo, đặt bảng, biển hướng dẫn ở vị trí phù hợp, thuận tiện cho việc tiếp nhận thông tin của người tham gia lễ hội.

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền về các quy định của pháp luật trong quản lý, tổ chức lễ hội. Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn.

KN

 

Số lượt xem: 84

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu